Software

S&T Serbia implementirala SAP u kompanijama Direktna Trgovina i Direct group

 

 

S&T Serbia implementirala je novi SAP sistem koji optimizuje i konsoliduje poslovne procese u kompanijama Direktna trgovina, Direct group i integriše dve kompanije u jedinstven ERP sistem. Ovaj uspešno zaključeni ugovor iznosio je preko pola miliona evra.

Direktna Trgovina je vodeća kompanija za distribuciju proizvoda i pružanje logističkih usluga na Balkanu. Usluge koje nudi kompanijama podrazumevaju kompletnu infrastrukturu u lancu isporuke, uključujući logistiku i skladištenje iz četiri distributivna centra (Beograd, Čačak, Niš i Novi Sad).

Od 2003. godine Direktna Trgovina je ekskluzivni distributer British American Tobacco-a i predstavlja zvanično najboljeg BAT distributera u svetu za 2007. godinu. Direct Group je distributer Telenor proizvoda i usluga elektronskih dopuna. Obe kompanije (DT i DG) pokrivaju zajedno preko 20.000 mesta prodaje sa preko 5.000 isporuka na dan, zapošljavaju oko 450 ljudi, i imaju godišnji obrt od 220 miliona eura. U obe kompanije je implementiran sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda JUS ISO 9001-2000.

Da bi unapredila svoje poslovanje, kompanija je tražila efikasno IT rešenje za planiranje resursa preduzeća (Enterprise Resource Planning – ERP), i poverila je S&T-u u Srbiji implementaciju sveobuhvatnog SAP sistema.

Kao vodeća kompanija u oblasti logističkih usluga, za ovaj važan projekat odabrali smo S&T Serbia – jednog od tržišnih lidera u IT uslugama. Uspešna implementacija koju su sproveli potvrđuje da je to bila prava odluka. Tokom implementacije SAP-a susreli smo se sa velikim izazovima a jedan od najvećih je prestavljalo povezivanje SAP-a i interno razvijenog Hand Held daljinskog sistema za podršku prodaji, u funkcionalnu celinu. Projekat je realizovan profesionalno i sistem je pušten u produkciju u novembru 2007. Implementacijom SAP-a smatramo da smo dobili moderan informacioni sistem koji će omogućiti povećan nivo poslovanja kao i podršku za nove poslove.“, Rade Ležaić, Head of IT kompanije Direktna trgovina/Direct group i vođa projekta SAP implementacije.

Ažurne informacije

Implementacijom mySAP ERP poslovnog rešenja, sistemi koji su pre toga bili distribuirani po logističkim centrima zamenjeni su modernim i efikasnim centralnim rešenjem. Instalirani su SAP moduli za prodaju i distribuciju, finansije, kontroling i upravljanje materijalima.

Projekat je završen u roku od 12 meseci, i za to vreme ostvaren je cilj menadžmenta za poboljšanjem IT podrške poslovnim procesima kao i pouzdanošću informacionog sistema. Ostvareni su i ostali kompanijski ciljevi poput obezbeđivanja adekvatnih i preciznih informacija, optimizacije strateškog i operativnog upravljanja kao i procesa odlučivanja.

Leave a Reply