Software

S&T Srbije uvodi informacioni sistem u Poresku upravu R Srpske

U Banjaluci direktor S&T Srbije Predrag Vraneš i direktorka Poreske uprave Republike Srpske, Zora Vidović potpisali su Ugovor o nabavci i implementaciji Integrisanog informacionog sistema PU RS . Ugovor predviđa pokrivanje celokupnog poslovanja Poreske uprave Republike Srpske

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić koji je izjavio da Poreska uprava dobija odličan softver, koji će doprineti kreiranju transparentnije tehnologije rada Poreske uprave, povećanju prihoda i smanjenju troškova rada.

“Sistem koji sada posjedujemo ne može da prati zadatke PU RS. Konfuzan je i komplikovan, a njime nismo zadovoljni ni mi ni naši poreski obveznici”, rekla je Vidovićeva i dodala da sistem koji se uvodi ima svetski dobre reference i njegovi dosadašnji korisnici zabeležili su povećanje naplate poreskih prihoda od tri do deset odsto na godišnjem nivou i uštede u radu poreskih uprava od 20 do 35 odsto.

Potpisivanje ovog ugovora je mudra i pravovremena reakcije Republike Srpske i Poreske uprave, koja je vodeći računa o dugoročnim interesima svojih građana, ušla u ovaj inovativni izazov. Samo ona državna i nacionalna rukovodstva koja su spremna na strateške investicije , promociju i podršku primeni novih tehnologija, inovativnost i kreativnost, rizike, stavljajući nesebično interese države i induvidualnih prava građana u prvi plan mogu očekivati efikasnije I efektivnije poslovanje. Spremnost da se krene u ovaj projekat, izbor dobrih i proverenih kompanija, od SAP-a kao svetskog softverskog lidera, preko Sirijusa kao lokalne kompanije sa mnogo iskustva u radu državnih organa i poreske uprave, i konačno do S&T-a, kao regionalne kompanije s izuzetnim referencama u implementaciji SAP-a i drugim rešenjima elektronske vlade, ne samo u Srbiji već I u zemljama u regionu, kao I u centralnoj i istočnoj Evropi, zavređuje pohvalu. Pozitivna iskustva tog izbora drugih, među njima I najjačih svetskih ekonomija govori u prilog odluke Republie Srpske da učini ovaj,ne samo, tehnološki iskorak.

Uz dobre timove i sa S&T-om kao implementatorom, Poreskom upravom kao korisnikom, uz značajnu podršku, nadzor i kontrolu sa najvišeg nivoa možemo očekivati rezultate, koje svi priželjkujemo.

Govoreći o primeni savremenih informacionih tehnologija u javnom sektoru i njihovom značaju u aktuelnoj ekonomskoj situaciji Predrag Vraneš je posebno naglasio:
– U uslovima opšte krize i mukotrpnog pronalaženja optimalnog puta za što brži izlazak i održivi napredak, poreski sistem i fiskalna politika su jedna od osnovnih poluga upravljanja tim procesima. Jedan od ključnih elemenata efikasne poreske administracije je savremeni informacioni sistem, koji ne samo da može da prati neophodne poreske reforme, već i da ih na indirektan način inicira i kreira. Realizacija strategije i mogućnost da se brzo i efikasno reaguje na novonastale situacije nužno je uslovljeno postojanjem integrisanog i fleksibilnog informacionog sistema. Jasno je da informacioni sistem ne može da bude kreator poreske politike, ali može da pomogne i omogući da poreski sistem efikasno prati investicije, zapošavljanje, proizvodnju, izvoz, konkurentnost a da pritom, istovremeno destimuliše prekomernu potrošnju, uvoz , ali i sivu ekonomiju i korupciju . Inovativni poreski sistemi mogu značajno da doprinesu da poreski obveznici postanu poreski saradnici i tako doprinesu razvijanju svesti o plaćanju poreza, kao razumnom solidarnom doprinosu ukupnog razvoju i napretka jednog društva. Povećanje poreza i smanjenje budžetskih troškova u narednom periodu biće nužno. Ipak, vlade to mogu svesti na najmanju moguću meru upravo povećavajući svoju efikasnost i efektivnost, tako da javna potrošnja donosi dobrobit i maksimalnu korist svim građanima i društvu u celini .

Leave a Reply