Software

Studenti FTN-a najbolji u korišćenju AUTODESK Inventor rešenja

Kompanija OSA Računarski inženjering, šestu godinu zaredom, dodelila je nagrade „Petar Damjanović” studentima koji su naj-bolje odgovorili na zadatak izrade projekta i tehničke dokumentacije mašina i uređaja programskim paketom AUTODESK Inventor. Zadatak za sve učesnike na konkursu je bio da na najbolji način povežu kreativno i produktivno u programu, što omogućava pripremu konkurentnog proizvoda za plasman na tržište u najkraćem roku.

Prvo mesto i nagradu od 1.000 evra osvojio je Ivan Knežević, student pete godine mašinstva.-Konkurencija na takmičenju je bila prilično jaka i smatram da će u narednim periodima biti sve jača i jača, kao i da će zadaci biti sve teži. Za dobijen novac kupiću novi računar i pojačaću hardver – kaže Ivan, koji planira da upiše dok- torske studije na ovom departmanu.

Treće mesto i nagradu od 300 evra osvojio je Stefan Cvetićanin, student treće godine koji je istakao da s obzi- rom na to da se prvi put takmičio, smatra da je ovo veliki uspeh, a dobijen novac uložiće u dalji razvoj letelice. Nagrađeni studenti, su osnovni deo svojih radova, kao obavezne zadatke, izradili koristeći program AUTODESK Inventor u okviru studija na predmetima Kompjutersko projektovanje i Praktikum CAD-CAE, koji se izvodi pod ruko- vodstvom prof. dr Jovana Vladića i asistenata Dragana Živanića i Radomira Đokića. Studenti sa ovog departmana i prethodnih godina, posti- zali su slične uspehe. Tako je prvo mesto osvojeno i 2010, dok su prošle godine od četiri rada koja su bila u finalnoj konkurencija, dva rada bila delo naših studenata.

Leave a Reply