Software

Studenti se upoznaju sa Microsoft Office 2010 aplikacijama

Fakultet za pravne i poslovne studije već pet godina uspešno obrazuje kadrove u oblasti prava, psihologije, menadžmenta i stranih jezika. Sa namerom da studentima pruži maksimalni kvalitet nastave, Fakultet je tragao za poslovnim aplikacijama koje će studentima po završetku školovanja omogućiti da stečena znanja odmah primene u praksi.

Nakon pokušaja sa besplatnim aplikacijama, odlučili su se za Microsoft Office 2010, koji je prepoznat od strane studenata i nastavnog osoblja kao poslovni alat koji je praktično standard u kompanijama u zemlji i inostranstvu.

Pored konkretnih prednosti u kvalitetu nastave i usklađenošću sa stvarnim potrebama studenata koje je donela upotreba Microsoft Office aplikacija, Fakultet je u cilju poboljšanja komunikacije nastavnog osoblja i studenata, ali i smanjenja troškova, odabrao besplatno Microsoft [email protected] rešenje za elektronsku komunikaciju.

Sagovornici:
prof. dr Mirjana Franceško, dekanica Fakulteta za pravne i poslovne studije
doc. dr Tanja Milošević, profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije

Leave a Reply