Software

Studija slučaja: integralni IS za efikasno poslovno upravljanje

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i Udruženja informatičke delatnosti u Privrednoj komori Beograda je predstavljena studija slučaja primene integralnog informacionog sistema (IS) u vođenju kompanije i donošenju poslovnih odluka.

Na prezentaciji je praktično demonstirano kako dostupnost poslovnih podataka u svakom trenutku može da smanji administrativne poslove i produkciju različitih dokumenata.

is

Demonstracija je uključila i uživo modelovanje planova i troškova, i kako pojedinačni parametri direktno u svakom trenutku utiču na profit firme.

Leave a Reply