Software

Supervizor Nekretnine 08 Software Solution

Softverski paket Supervizor Nekretnine 08 je celovito informatičko rešenje za vođenje i praćenje procesa poslovanja, kako u agencijama za nekretnine, tako i u investiciono-građevinskim firmama.

Izrađen je najmodernijim softverskim alatima, u skladu sa svetskim softverskim dostignućima.   Supervizor Nekretnine 08 je specijalizovano softversko rešenje koje omogućava brzo i jednostavno upravljanje, kao i pregled, unos i obradu svih podataka vezanih za poslovanje – kako u radnom okruženju, tako i na Internetu.

Aplikacija Supervizor Nekretnine 08 je dizajnirana za višekorisnički rad, gde klijent računari mogu biti povezani sa opštom bazom podataka na serveru i na taj način svi podaci su dostupni svim licima, na osnovu ovlašćenja i prioriteta.

Supervizor Nekretnine 08 je moguće povezati i sa WEB aplikacijom sa filtriranim podacima za krajnje korisnike. Program je veoma intuitivan (user friendly) i lako je osposobiti se za rad u njemu. Program omogućava:

  • preglednost podataka – sve informacije o nekretninama nalaze se u jednom prozoru,
  • brzu i kvalitetnu pretragu po više kriterijuma istovremeno,
  • povezanost učinka agenata sa kupcima i ponuđačima,
  • slikoviti prikaz ponuđenih informacija…

 

Pored osnovne verzije programa Supervizor Nekretnine 08, moguća je i nadogradnja za potrebe investiciono-građevinskih firmi sa dva dodatna modula koja omogućavaju preglednost lokacija i njihove karakteristike, kao i proračun troškova gradnje po normativima.

Kao opciju nudimo se i kompletan paket, koji u sebe uključuje:

  • softverko rešenje Supervizor Nekretnine 08,
  • WEB dizajn Vaše Internet prezentacije,
  • reklamu firme na portalu www.e-nekretnine.com, što Vam daje i mogućnost da se ponuda firme nekretnina automatski eksportuje na spomenuti portal – čime veličina tržišta vrtoglavo raste i
  • kontinualnu podršku, u smislu održavanja softverske aplikacije, ali i u smislu funkcionisanja WEB prezentacije.

Leave a Reply