Software

Symantec Endpoint Protection 12.1 pobeđuje konkurenciju na prvim testovima

Prvi testovi i merenja performansi SEP 12.1 pokazuju fantastične rezultate, kako po pitanju performansi i opterećenja sistema, tako i po pitanju detekcije i borbe sa malware-om. Nezavisna istraživanja koje su sprovele kompanije Passmark i AV-Test, pokazuju da Symantec u poređenju s konkurencijom, obezbeđuje najbolju zaštitu uz najbolje performanse.

U istraživanju kompanije Passmark, u kome su bili testirani proizvodi za zaštitu računara vodećih softverskih kompanija – Symantec, McAfee, Kaspersky, Trend Micro i Sophos, Symantec-ov Endpoint Protection 12.1 pokazao se najboljim, sa najboljim ukupnim rezultatom.

Passmark je testirao ove proizvode u obavljanju 14 svakodnevnih zadataka, uključujući brzinu internet pretraživanja, vreme potrebno za izvršavanje skeniranja bezbednosti, preuzimanje fajlova i upotrebu procesora. Na brzinu pretraživanja interneta najmanje utiče Symantec Endpoint Protection, dvaput manje od McAfee. Za skeniranje seta fajlova veličine 5.42 GB, SEP-u je poterbno dvaput manje vremena nego Kaspersky BSS-u, a brže skeniranje znači manje ometanje korisnika u radu.

Symantec ima bolji rezultat od konkurencije i u testiranju opterećenosti procesora – 15% manja upotreba procesora od Trend Micro i McAfee, što znači brži rad računara. Kaspersky je najsporiji u preuzimanju običnih fajlova, 30 sekundi za preuzimanje, što je duplo sporije nego SEP.

Istraživanje Passmark je pokazalo da Symantec Endpoint Protection 12.1 koristi najmanju količinu memorije i izvršava zadatke dva puta brže od prosečnog rešenja za bezbednost računara. U konkurenciji rešenja za mala preduzeća, SEP Small Business Edition ima najbolji rezultat , 56 od 65 mogućih poena, dok je McAfee najgori sa 26. U konkurenciji Eneterprise, SEP Enterprise Edition, takođe ima najboji rezultat, 66 od 78 poena.

U nezavisnom istraživanju o efikasnosti u borbi protiv malware-a, koje je sprovela kompanija AV-Test, kojim je obuhvaćeno 7 proizvoda za bezbednost računara, Symantec je ostvario najbolje rezultate. Apsolutni je pobednik sa 114 od mogućih 155 poena u ukupnom skoru. Istraživanjem su obuhvaćeni proizvodi kompanija Symantec, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, Sophos i Trend Micro.

U drugom istraživanju AV-Test GmbH, osmišljenom da testira kapacitete odbrane od 0-day napada sa interneta, učestvovali su Kaspersky, McAfee, Microsoft, Sophos i Trend Micro. Uzorci su primani putem direktnih linkova do exe fajlova, preko drive-by-download web sajtova i preko otvaranja mail attachment-a.
Symantec je imao 100 od mogućih 104 u ukupnom rezultatu, skoro 3 puta više od Kspersky (34) i više nego duplo u odnosu na Trend Micro (40).
U zaštiti od direktno preuzetih exe fajlova Symantec je zaradio 72 poena, McAfee 3, Microsoft 4 poena, a za zaštitu od drive-by-downloads SEPje osvojio 28 poena, Trend Micro 7.

Leave a Reply