Software

Symantec NetBackup 7

NetBackup je softversko rešenje za backup i recovery podataka u heterogenim okruženjima, koje i više od 5 godina nakon akvizicije kompanije Veritas od strane Symantec-a nastavlja da se unapređuje i usavršava. Kao već afirmisani lider na tržištu u oblasti zaštite podataka, aktuelna verzija Symantec NetBackup 7 je rešenje za data centre sledeće generacije.

NetBackup 7 platforma omogućava kompletnu zaštitu podataka u vidu efikasnog bekapa podataka, njihovog oporavka i povraćaja na bilo koje mesto u okviru sistema i bilo koju softversku i hardversku platformu, različitu od one na kojoj je bekap obavljen, kao i centralno upravljanje celokupnim procesom.

Ključne prednosti ovog softvera su:
– smanjivanje troškova i veličine potrebnog prostora na skladištima za smeštanje bekapa implementacijom deduplikacije, funkcionalnosti koja na nivou bloka fajlova prepoznaje istovetne podatke i bekapuje ih samojednom bez obzira koliko se puta pojavljuju u sistemu

– primenom deduplikacije na strani klijenta, servera i/ili deduplication appliance-a

– efikasniji bekap i brži oporavak virtualnih okruženja kroz bolju integraciju za hypervisor-om

– mogućnost implementacije i na fizičkim i na virtualnim serverima kroz jedinstvenu konzolu

– brz i jednostavan oporavak kritičnih podataka i aplikacija.

Leave a Reply