Software

Symantec u Linux okruženju

Ekonomska kriza donela je pometnju i neodlučnost na IT tržištu pa je sve više kompanija odlučilo da maksimalno uštedi na IT infrastrukturi, i to u svim segmentima. U segmentu softvera,  sve se više podstiče upotreba Linux-a kao besplatnog proizvoda i kao moguće zamene za druge operativne sisteme koji se koriste.

U teškoj ekonomskoj situaciji, kompanije najčešće izbegavaju aktivnosti koje zahtevaju značajnije investicije u hardver, softver ili ljudske resurse. Umesto toga, IT organizacije žele da iskoriste veštine postojećeg osoblja koje je ostalo u organizaciji nakon otpuštanja i traži investicije koje bi se vratile u roku od godinu dana.

Pored odličnog asortimana proizvoda za Windows okruženje, kompanija Symantec nudi širok spektar rešenja za Linux serverska okruženja, uključujući zaštitu podataka, upravljanje njihovim čuvanjem, visok nivo dostupnosti  podataka i njihovo spašavanje u slučaju katastrofa, koja obezbeđuju zaštitu za fizičke i virtuelne Linux infrastrukture. Ovi proizvodi podržavaju većinu operativnih sistema koje kompanije koriste, uključujući Solaris, AIX, HP-Unix, Linux i Windows, sa karakteristikama koje daju odlične performanse na svim platformama.

S obzirom da Linux, koji je baziran na principu “otvorenog koda” (open source), zajednica programera i developera koji rade na ovom sistemu nastavlja da unapređuje Linux portfolio i već nudi clustering i softverska rešenjaza  upravljanje fajl sistemima. U većini slučajeva, ovakva rešenja imaju tendenciju da zaostaju za komercijalnim rešenjima po zrelosti i kvalitetu.

Zbog toga su Symantec-ova rešenja najadekvatnija. Kako bi kompanije bile što efikasnije, Symantec-ov pristup je da im omogući postizanje sledećih ciljeva:

Prilagodljivost infrastrukture. Kompanije mogu standardizovati svoje IT okruženje pomoću jedinstvenog upravljanja čuvanjem podataka i visoke dostupnosti softverskih infrastruktura. Ovo smanjuje složenost i unapređuje vidljivost i organizaciju na celokupnim fizičkim i virtuelnim platformama i tako utiče na smanjenje ukupnih operativnih troškova. To je posebno važno za organizacije koje uvode Linux u svoja okruženja. Standardizacijom softverske infrastrukture, organizacije mogu pojednostaviti migracije na druge operativne sisteme kao što je Linux. Podaci se mogu brže migrirati jer ne moraju da se kopiraju na drugi sistem.  Softver sa visokim nivoom dostupnosti podataka ostaje isti i može se implementirati brže jer je njegov koncept isti bez obzira na operativni sistem.

Operativna efikasnost. Operativni procesi se mogu pojednostaviti i automatizovati, time smanjujući nihovu složenost i troškove. Sa centralizovanom arhivom  uz pomoć Symantec softvera i alatima za visok nivo dostupnosti, servisi koji se obavljaju na centralnim serverima mogu se pratiti sa jedinstvenog  interfejsa. Softver takođe može upozoriti administratora na potencijalne probleme pre nego što se oni dogode.

Bolje iskorišćenje skladišta za čuvanje podataka. Stepen iskorićenja skladišta za čuvanje podataka može biti znatno uvećan i time se smanjuju glavni izdaci i operativni troškovi. Symantec proizvodi za storage management omogućavaju kompanijama da na optimalan način iskoriste prostore za čuvanje podataka različitih cena, funkcionalnosti i kapaciteta. Oni takođe nude jedinstveno rešenje na tržištu za ponovno aktiviranje loše iskorišćenog prostora i  mogućnost korisnicima da ga vrate u funkcionalno stanje.

Visok nivo dostupnosti i spašavanja podataka od gubitka. Planirani i neplanirani zastoji se mogu drastično smanjiti ili u potpunosti prevazići, čime je serverima koji obavljaju kritične funkcije omogućen neprekidan rad. To je moguće zahvaljujući automatskom prelasku aplikacija sa jednog na drugi dostupan hardver u slučaju otkaza. Brži prelazak je moguć tako što više servera istovremeno koristi ista skladištapodataka. Spašavanjepodataka može se pojednostaviti i osigurati korišćenjem Symantec-ovih rešenja za upravljanje podacima kao što su mirroring i replikacija. U ova rešenja je integrisana mogućnost za proaktivno i neometano testiranje spašavanja podataka bez potrebe za pokretanjem aplikacije koja bi to obavljala.

Proizvodi kompanije Symantec koji mogu da ispune ove zadatke su:

Veritas Storage Foundation nudi integrisanu platformu za upravljanje skladištima za čuvanje podataka koja virtuelizuje prostor za čuvanje na različtim infrastrukturama.

Veritas Cluster Server obezbeđuje visok nivo dostupnosti fizičkih i virtualnih servera i aplikacija, koji je konstruisan kao rešenje koje pokriva čitavu platformu radi minimalizovanja zastoja pri radu aplikacija.

Veritas Cluster File System omogućava većem broju servera istovremeno razmenjivanje podataka iz iste baze (organizacijama pomaže pri bržem prebacivanju aplikacija na pomoćni server, unapređuje performanse aplikacija koje rade paralelno na više servera i smanjuje troškove čuvanja podataka).

Linux okruženje je stabilno i nastavlja da se razvija, čak i tokom teške ekonomske krize 2008/2009. Očekivanja su da je Linux jedan odmalobrojnih operativnih sistema koji će preživeti  na budućem IT tržištu, i igraće bitnu ulogu u budućem cloud računarstvu. Razvoj Linux-a je intenziviran  i nastavlja da prerasta ono što je Unix ikada bio. Zadovoljstvo klijenata pri korišćenju Linux sistema nastavlja da raste, čime raste i spremnost da se Linux koristi kao osnova za implementiranje aplikacija koje su bitne za poslovanje.

U međuvremenu, Linux se uspešno koristi kako bi izašao u susret poslovnim potrebama i treba da bude na listi potreba svake organizacije koja je u prošlosti koristila Unix pogotovo kada dođe vreme za implementiranje novih rešenja za poslovne potrebe kompanije.

Leave a Reply