PC računari · Software

Symantec/Veritas Storage Foundation Basic besplatan za korišćenje

Net++ technology poziva sve zainteresovane da isprobaju Veritas Storage Foundation Basic, besplatnu verziju Veritas Storage Foundation programa, koja ima iste karakteristike kao Veritas Storage Foundation, ali je namenjena serverima koji obavljaju manji broj zadataka, sa jednim ili najviše dva procesora. Veritas Storage Foundation Basic kombinuje dve vodeće tehnologije, Veritas File System i Veritas Volume Manager i nudi kompletno rešenje za online upravljanje storage-ima.

Veritas Storage Foundation Basic povećava operativnu efikasnost. Pomoću njega možete centralizovano upravljati raznovrsnim aplikacijama, serverima i storage okruženjima, korišćenjem jedinstvenog web interface-a.

Osim što pruža isto rešenje za upravljanje storage-ima za sve operativne sisteme, Veritas Storage Foundation Basic omogućava i jednostavnu migraciju podataka, tako da jedan skup podatak bude dostupan svim najznačajnijim operativnim sistemima. Zahvaljujući Portable Data Containers, administratori mogu da izvezu podatke iz jednog operativnog sistema i da ih uvezu na drugi za samo nekoliko minuta, bez kreiranja kopije ili premeštanja podataka.

Veritas Storage Foundation Basic daje mogućnost boljeg iskorišćenja storage-a i jednostavnijeg i efikasnijeg upravljanja, u različitim operativnim sistemima i na raznovrsnim hardverima. Takođe, omogućava i virtualzaciju storage-a, bilo da se nalaze na jednom ili na više servera. Dinamički multhi-pathing omogućava komunikaciju I/O (input/output) preko više putanja, štiteći je na taj način od neuspešnog prenošenja informacija i omogućavajaći brz failover (Windows verzija više ne uključuje multi-pathing).

Da li želite da lako i brzo smanjite ili povećate vaše particije na diskovima (uključujući i one na SAN-u)? Da li želite da spojite više diskova u jednu particiju? Storage Foundation Vam omogućava da najefikasnije iskoristite raspoloživ kapacitet diskova – proverite kako! Veritas Storage Foundation Basic podržava raznovrsne operativne sisteme i hardvere i na taj način pomaže da se smanje kapitalni izdaci korisnika.

Za više informacija i preuzimanje Veritas Storage Foundation Basic posetite:
http://www.symantec.com/business/storage-foundation-basic

Leave a Reply