Software

“Tajni kupac” ukazuje na uspešne akcije države u borbi protiv piraterije

Akcija „Tajni kupac“ dokazala je da aktivnosti poreskih inspektora na kontroli legalnosti softvera u preduzećima utiču na smanjenje stope piraterije u Srbiji

Rezultati akcije „Tajni kupac“ pokazali su da je tokom leta 2008. softverska piraterija zastupljena na samo oko 10% prodatih računara i da je pretežno orijentisana ka fizičkim licima i kućnim korisnicima. Uzimajući u obzir da je u 2007. godini nivo piraterije u istom segmentu bio viši od 40%, ovo je značajan pomak napred za domaće tržište računara.

„Tajni kupac“ je pokazao i da skoro trećina prodavaca računara pravnim licima nudi isključivo računare sa originalnim softverom. Informacije prikupljene tokom akcije ukazuju na postojanje dela ponude računara bez operativnog sistema i preinstaliranog softvera, što otvara prostor za instaliranje piratskog softvera i kršenje prava intelektualne svojine. Rezultati pokazuju da postoji pomak u smanjenju piraterije tokom proleća i leta ove godine, i da akcije države na polju smanjenja piraterije, zajedno sa akcijama za podizanje svesti o važnosti zaštite intelektualne svojine, daju rezultate.

Pri analizi dobijenih podataka treba uzeti u obzir pojačane aktivnosti poreskih inspektora na kontroli legalnosti softvera u preduzećima, pokrenute početkom 2008. godine, kao i akcije Specijalnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Smatramo da su ovo adekvatni pravni mehanizmi za borbu protiv softverske piraterije i uvereni smo da će se pozitivni rezultati ovih aktivnosti jasno videti u internacionalnoj studiji o softverskoj pirateriji analitičarske kuće IDC za 2008. godinu“, ističe Dragomir Kojić, pravni predstavnik BSA u Srbiji.

Podsećamo da Zakon o posebnim ovlašćenjima u zaštiti prava intelektualne svojine iz 2006. godine tretira softversku pirateriju kao ozbiljan privredni prekršaj, po prirodi prestupa sličan utaji poreza. Stoga je za proveru legalnosti softvera u posedu pravnih lica zadužena Poreska uprava, čiji inspektori od početka 2008. godine efektivno primenjuju ovaj zakon.

Kaznene odredbe određene ovim zakonom uključuju novčane kazne visine do 35.000 evra, kazne zatvora od 3 do 5 godina, kao i građansko-pravnu zaštitu, odnosno naknadu imovinske štete koja dostiže visinu do trostrukog iznosa uobičajene naknade za licence. Oko desetine slučajeva iz domena softverske piraterije je već dospelo pred komercijalne sudove Republike Srbije, a uskoro se očekuju i prve presude.

Leave a Reply