Software

TeamCAD implementirao veći AutoCAD MAP 3D 2010 i Autodesk Raster Design 2010 u Agenciji za kontrolu letenja

Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. osnovana je krajem 2003. godine, zamenjujući dotadašnju Saveznu upravu za kontrolu letenja u domenu davanja usluga u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Agencija je članica najznačajnijih međunarodnih vazduhoplovnih organizacija (ICAO, ECAC, EUROCONTROL, CANSO, IACA). U toku marta 2010. godine, TeamCAD je uspešno implementirao veći broj licenci programa AutoCAD MAP 3D 2010 i Autodesk Raster Design 2010 u Agenciji za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. i održao kurs za zaposlene. Polaznici su pohađali kurs na kojem su obrađene teme vezane za napredne tehnike rada u programu AutoCAD MAP 3D 2010 kao što su vezivanje alfa-numerčkih baza podataka i grafike, izrada tematskih vazduhoplovnih karata…

Leave a Reply