Software

TeamCAD postao Autodesk Certification centar

Od prvgo marta 2011. godine TeamCAD je autorizovani Autodesk centar za sertifikaciju. Kao autorizovani Autodesk centar za sertifikaciju (Autodesk Authorised Certification Center) organizujemo polaganje ispita za zvanične Autodesk sertifikate o poznavanju rada u odgovarajućem programu. U ovom trenutku Autodesk omogućava polaganje dva nivoa ispita (Associate exam i Professional exam).

Kao autorizovani Autodesk centar za sertifikaciju (Autodesk Authorised Certification Center) organizuje polaganje ispita za zvanične Autodesk sertifikate o poznavanju rada u odgovarajućem programu. Ispiti se polažu On-line u TeamCAD centru za sertifikaciju pod nadzorom administratora u strogo propisanim uslovima u skladu sa zahtevom kompanije Autodesk.

U ovom trenutku Autodesk omogućava polaganje dva nivoa ispita (Associate exam i Professional exam). Preduslov za polaganje ispita Professional exam je položeni ispit Associate exam. Trajanje ispita je od 60-90 minuta u zavisnosti od izabranog nivoa.

Moguće je polaganje ispita za sledeće programe:

  • AutoCAD 2009/2010/2011 (Associate exam i Professional exam)
  • AutoCAD Civil 3D 2009/2010/2011 (Associate exam i Professional exam)
  • Autodesk Inventor 2009/2010/2011 (Associate exam i Professional exam)
  • Autodesk Revit Architecture 2009/2010/2011 (Associate exam i Professional exam)
  • Autodesk 3ds max Design 2009/2010/2011 (Associate exam i Professional exam)

Cena polaganja ispita:
Associate exam je 75€ po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Professional exam je 150€ po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Leave a Reply