Software

TeamCAD zastupa SigmaNEST u Srbiji

SigmaNEST je vodeće svetsko rešenje u industriji obrade delova od lima. Početkom aprila TeamCAD je potpisao ugovor sa američkom kompanijom SigmaNEST za zastupanje softverskih rešenja na području Srbije, Crne Gore, BiH i Makedonije. SigmaNEST paketi se koriste za programiranje numeričkih mašina za sečenje i savijanje lima, sečenje i obradu profila i cevi uz automatsko računanje optimalnog rasporeda istih na standardnim dužinama pomenutih polufabrikata.

SigmaNEST se integriše sa vodećim parametarskim 3D CAD rešenjem u proizvodnom mašinstvu programom Autodesk Inventor i na taj način omogućava visok stepen automatizacije. SigmaNEST analizira kompletan sklop projektovan u programu Autodesk Inventor i prepoznaje delove od lima.

Priprema ih i razvrstava po debljini i materijalu, a zatim raspoređuje (engl. Nesting) na tablama lima i na osnovu toga generiše program za mašinu. Ovaj proces je potpuno automatizovan, a  SigmaNEST pri tom vodi računa o maksimalnoj iskorišćenosti materijala, minimalnom otpadu i optimizaciji u procesu sečenja ili probijanja.

SigmaNEST podržava različite tipove mašina (Laser, Waterjet, Plazma, Punch presa itd.) vodećih svetskih proizvođača.

Korisna adresa: www.sigmanest.com

 

Leave a Reply