eurographics
Software

Tehnički sastanak u okviru EuroGeographics-a

U periodu od 10.4.–11.4.2013. u Beču je održan tehnički sastanak proizvođača podataka i projektnih timova za EuroGeographics proizvode.

Svake godine EuroGeographics tradicionalno organizuje godišnje okupljanje tehničkih eksperata koji zajedno rade na izradi pan-evropsih proizvoda: EuroBoundaryMap (EBM), EuroGlobalMap (EGM) i EuroRegionalMap (ERM). Ovogodišnji domaćin EuroGeographics-ovog tehničkog sastanka bio je austrijski Savezni zavod za metrologiju i premer – BEV Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen u Beču. Sastanku je prisustvovalo 42 učesnika iz 34 evropske zemlje kao i 10 učesnika putem vebinara.

eurographics

Cilj sastanka bio je da se proizvođači podataka upoznaju sa:

 • opštim proizvodnim planom sva tri proizvoda sa naznačenim krajnjim rokovima za isporuku podataka i mogućnostima proširenja na nove zemlje učesnice,
 • promenama u specifikacijama za izradu sva tri proizvoda kao i njihovim zahtevima,
 • organizacionim tokom posla: procesom izrade proizvoda, validaciji podataka, usaglašavanju podataka između susednih članica,
 • organizacionom strukturom u okviru EuroGeographics-a, načinima komunikacije i saradnje među članicama i
 • novom poslovnom politikom u vezi distribucije proizvoda – nižim cenama proizvoda i objavom servisa za preuzimanje podataka globalne karte bez naknade.
 • U okviru pojedinačnih sesija sa regionalnim koordinatorima projekata je diskutovano o načinu prikupljanja i kvalitetu podataka, produkcionim planovima i tokovima proizvodnje, uvođenju i održavanju jedinstvenog identifikatora u bazi za sve njene elemente, narednim aktivnostima i komunikaciji između učesnika.

  Poseban akcenat stavljen je na:

  • značaj ispunjenja obaveza prema ugovoru sa EuroStat-om u periodu 2013-2014 godine kroz isporuku podataka za potrebe geografskog informacionog sistema Evropske komisije GISCO,
  • procedure generalizacije ERM podataka za izradu EGM-a,
  • izradu zajedničkih međunarodnih granica kroz regionalnu verziju za EBM i ERM i globalnu verziju za potrebe EGM-a i
  • povezivanje EuroGeographics proizvoda u novi evropski okvir za geoinformacije – European Location Framework.

  U okviru pojedinačnih sesija sa regionalnim koordinatorima projekata je diskutovano o načinu prikupljanja i kvalitetu podataka, produkcionim planovima i tokovima proizvodnje, uvođenju i održavanju jedinstvenog identifikatora u bazi za sve njene elemente, narednim aktivnostima i komunikaciji između učesnika.

Leave a Reply