Software

TeleGroup i CyberTech predstavili rešenja za snimanje razgovora na konferenciji Cisco Expo 2010

Telegroup je zajedno sa svojim partnerom kompanijom CyberTech učestvovao na jubilarnoj konferenciji Cisco Expo 2010 i predstavio rešenja za snimanje razgovora i dešavanja na desktopu računara korisnika. Prezentacija “CyberTech Recording Solutions – a new standard for reliability and resilience”, održala se  7. decembra 2010. a predavač je bio Mr. Juergen Suchan, konsultant iz kompanije  CyberTech International.

Holandska kompanija CyberTech International je lider u oblasti snimanja razgovora na telefonskim, radio i interfonskim sistemima kao i praćenja dešavanja na desktopu računara korisnika. Veliki broj ovih rešenja je prilagođen za rad u okruženju Cisco IP telefonije. Ova rešenja imaju posebnu primenu u oblasti javne bezbednosti, finansijskom sektoru i kontakt centrima. Ona omogućavaju organizacijama da postignu najviši nivo fleskibilnosti, kvaliteta i pouzdanosti u skladu sa propisanim standardima za snimanje razgovora i dešavanja na desktopu računara.

Na prezentaciji je dat pregled CyberTech rešenja i komponenata od kojih se sastoje sa naglaskom na prednostima koje poslovni korisnici ostvaruju korišćenjem ovakvih rešenja.

Leave a Reply