Software

Rešenje Time&Space evidentira radno vreme u Komercijalnoj Banci

Nedavno je završena implementacija sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa Time&Space u Komercijalnoj Banci A.D., najvećoj domaćoj banci. Sistemom je obuhvaćeno više od 270 filijala Komercijale Banke širom Srbije, u kojima radi više od 3000 zaposlenih.

U sistemu su zastupljene različite hardverske i softverske platforme: u
upravnim zgradama implementirani su modularni DOX terminali i konzole, dok su u većim filijalama širom Beograda i Srbije instalirani integrisani DOG20 terminali. U manjim filijalama i ekspoziturama sa manje radnika, zaposleni se evidentiraju putem “virtuelnog” treminala WEB DOG, koji se u potpunosti zasniva na korišćenju Internet i Intranet tehnologije.

Prikupljeni podaci se skladište na centralizovanom Time&Space serveru koji je jedinstven za celu poslovnu mrežu, dok se pregled i administracija podataka vrši decentralizovano korišćenjem Time&Space web klijenata. U tehničko-tehnološkom pogledu i broju dislociranih objekata koji su povezani u jedinstven sistem za evidenciju prisustva, Time&Space sistem u Komercijalnoj Banci A.D. predstavlja jedan od najkompleksnijih sistema instaliranih u Srbiji. Kompletna instalacija opreme i implementacija sistema završena je u izuzetno kratkom roku.

Leave a Reply