Software

Time&Space integracija sa Aperio sistemom

Aperio je novi proizvod kompanije Assa Abloy koji omogućava online, bežičnu komunikaciju između brava na vratima i kontrolera za kontrolu pristupa. Ovaj izuzetno napredan proizvod odlikuje se i potpunom integracijom sa Time&Space sistemom preko DOX kontrolera.

Svaka Aperio brava ima lokalni hub kojim se postiže dvosmerna bežična komunikacija. Mreža koju čine Aperio brave u kombinaciji sa hub-ovima sada se kontroliše putem jednog DOX kontrolera. Aperio radi i sa Mifare i sa iClass karticama što znači da se sada elektromehaničke brave mogu kombinovati sa standardnom kontrolom pristupa na bazi beskontaktnih kartica sa potpunom fleksibilnošću – sve kroz Time&Space sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa.

Leave a Reply