Software

TOOL-EAST opensource ERP sistema za mala i srednja preduzeća

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda i Udruženje za upravljanje projektima Srbije – YUPMA, 24. juna 2008. godine organizovali su prezentaciju projekta: TOOL- EAST – OTVORENOKODNI ERP SISTEM ZA PLANIRANJE RESURSA I MENADŽMENT NARUDŽBI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Projekat su predstavili: Brane Semolič (P&TMI, FL Celje, TCS), Tone Sagadin (TCS), Jannicke Baalsrud Hauge (BIBA), Anton Žličar (TCS, EMO Orodjarna), Luka Bradeško (IJS, TCS) i Drago Trebežnik (IJS).
Tool East Solution obezbeđuje troškovno efikasnu primenu ERP (Enterprise resource planning) na bazi razvijenih otvorenogkoda (open source) ERP aplikacija. Razvijene ERP aplikacije se mogu adaptirati i modifikovati u skladu sa specifičnim potrebama pojedine industrijske grane ili organizacije u nameri da podrže efikasnu koordinaciju procesa unutar organizacije i veze sa eksternim organizacijama.

Primena ovih aplikacija omogućava veću kompetentnost i konkuretnost malim i srednjim preduzećima koja su svoje poslovanje projektno orijentisala. Glavne aplikacije ovog sistema su upravljanje nabavkama, planiranje rada, alokacija resursa i CRM (Customer Relationship Management) koje su neophodne današnjim organizacijama da postignu viši nivo efikasnosti i povezanosti u dinamičnom poslovnom okruženju.

Leave a Reply