Software

Total Commander 7.50

Nova verzija Total Commander 7.50, koja je izašla polovinom septembra, pruža puno poboljašanja vezanih za pretragu, podešavanje glavnog menija, kopiranje fajlova iz jedne arhive u drugu, a sada je moguće i nastaviti preuzimanje fajlova sa Interneta nakon prekida. Firma Extreme d.o.o. je početkom 2003. godine potpisala ugovor o lokalnom distributerstvu i time postala ovlašćeni predstavnik firme Ghisler & Co. na području Srbije i Crne Gore.

Total Commander (bivši Windows Commander) je odlična zamena za Microsoft® Windows Explorer. Ovo je 32 bitna verzija za Windows 9x, Me, NT, 2000 i XP. 16 bitna verzija je takođe dostupna kao tc16v655.zip.

Total Commander (TC) tretira arhive kao poddirektorijume. Ima podršku za ZIP/ ARJ/ LHA/ RAR/ UC2/ TAR/ GZ/ CAB/ ACE arhive i u sebi ugrađen interni ZIP i ARJ kompatibilan paker. Funkcija pretrage dozvoljava da se vrši pretraga za fajlovima unutar arhiva čak iako je u pitanju pretraga za tekstom unutar fajlova. Komandna linija pomaže prilikom startovanja aplikacija sa parametrima, a potpuno promenjiva paleta sa dugmadima omogućava brzo startovanje aplikacija i komandi.

TC poseduje ugrađen viewer koji ima mogućnost prikaza u tekstualnom, heksadecimalnom, binarnom, slikovnom i multimedija formatu. 32 bitna verzija ima podršku za Drag&Drop iz i na explorer/ desktop. TC radi i kao FTP klijent, gde fajlovima na FTP serverima možete pristupati na sličan način kao lokalnim diskovima.

Kao veoma popularan program TC poseduje podršku za veliki broj jezika, a na našem sajtu možete preuzeti dodatak za srpsku verziju (latinično pismo), kao i niz drugih korisnih dodataka koji uveliko povećavaju vrednost ovog izvanrednog softvera.

Najnovija verzija Total Commander 7.50 pruža još mnogo poboljšanja i novih funkcionalnosti:

  • Puna Unicode podrška u većini funkcija, uključujući i FTP i ZIP.
  • Datoteka za pomoć sada podrazumeva i HTML format (chm), dok je stara HLP verzija i dalje dostupna na mreži
  • Podrška za imena datoteka duža od 259 karaktera (čak do 1022) u većini operacija.
  • Zaštita i čuvanje lozinke u FTP formatu koristeći šifrovanje
  • Filter za brzo pretraživanje datoteka, mala alatna traka, bolja zaštita FTP-a, izbor traka sa dugmadima i unutrašnji ugrađeni mehanizam za povezivanje datoteka
  • Komentari (CTRL+Z) sada mogu imati maksimalno dužinu od 4095 znakova, a moguće je i prelamati redove
  • Kopiranje datoteka / direktorijuma na više ciljnih direktorijuma u jednoj operaciji
  • Novi način internog korišćenja Total Commander-a, na primer korišćenje Total Commander-a sa USBom

Preuzimanje

Najnovija verzija TC-a: www.ghisler.com/download.htm
Dodaci za Total Commander: www.ghisler.com/addons.htm

Podrška za srpski jezik
latinično pismo: wcmd_srl.zip
ćirilično pismo: wcmd_srb.zip

Leave a Reply