Software

Tradicionalno savetovanje korisnika AB Soft poslovno informacionog sistema

 

Sada već tradicionalno, godišnje AB Soft savetovanje, održano je 10. decembra u Best Western hotelu “M”. Skupu je prisustvovalo 250 osoba iz 110 firmi korisnika AB Soft poslovno informacionog sistema.

 

Predavanja su se odvijala u dve paralelne seisje pred mnogobrojnim polaznicima, klijentima AB Softa i predstavnicima medija. U Velikoj sali, predstavljena su rešenja koja se tiču aktuelnih stvari kao što sprovođenje popisa imovine u AB Soft ERPu, kontrola i završna knjiženja na karticama kartica pred izradu finansijskih izveštaja (otvorene stavke, kompezacija, kursne razlike), i najbitnije novine u AB Soft ERPu.

 

Istovremeno, iskorišćena je prilika da se polaznici ovog Savetovanja upoznaju sa najnovijim izmenama zakona proizašlim iz izmena Zakona o računovodstvu. Naime, promena kontnog okvira po drugi put u ovoj godini, kao i izmene godišnjih izveštaja koji se predaju na početku naredne godine su aktuelne teme koje su posebno zanimljive korisnicima AB Soft poslovnih aplikacija. Demonstrirano je na koji način izvršiti ove izmene što efikacije iz aplikacija i uz pomoć Službe podrške. Istovremeno, konsultanti AB Softa su podestili polaznike. Izrada izveštaja kao što su bilans stanja, bilans uspeha, statističku izveštaj, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu su teme koje će vrlo brzo postati veoma aktuelne i predavači su se posebno zadržali na njima.

 

Značajno vreme posvećeno je izmenama u obračunu zarada. To je deo poslovanja koji je u poslenje vreme pretrpeo dosta zakonskih izmena. Ovo se posebno odnosi na javna preduzeća i budžetske korisnike, pa je poseban deo predavanja bio posvećen njima.

I ove godine kroz mnoga predavanja provlačile su se dodatne mogućnosti za slučaj da se koriste mobilni uređaji. Mobilni uređaji posebno dobijaju na značaju u periodu popisivanja imovine, što se tradicionalno radi krajem godine. Korišćenje mobilnih uređaja u popisima značajno smanjuje vreme potrebno da se popisi urade, ali isto tako smanjuje I mogućnost greške operatera kod unosa popisnih lista u bazu podataka. AB Soft je spreman da u ovom delu ponudi posebna rešenja, ali I usluge iznajmljivanja opreme, što je na Savetovanju takođe detaljno objašnjeno.

 

U Maloj sali je između ostalih gostovao i predavač iz Microsofta, a veliko interesovanje je izazvalo predavanje posvećeno migraciji informacionih sistema u Datacentar, sa naglaskom i na prednosti i na mane.

 

Paralelno sa predavanjima, gosti su mogli da se upoznaju sa specijalizovanom IT opremom odnosno POS opremom čija primena je karakteristična za različite oblasti poslovanja kao što su logistka, proizvodnja, trgovina, koju zastupa kompanija Sunbar, koji je ujedno i korisnik AB Soft ERP rešenja a i dobavljač.

 

Nakon predavanja, za sve posetioce je upriličen muzički program i koktel uz druženje i razmenu iskustva.

Leave a Reply