Software

U borbi protiv piraterije

Grupacija filmskih producenata, u okviru Udruženja grafičke, novinske i izdavačke delatnosti PKS, predlaže nastavak dugogodišnje i sveobuhvatne borbe producenata, distributera, državnih i drugih nadležnih organa u suzbijanju ulične i internet piraterije

Od nekadašnjih 2000 video klubova ostalo ih je pedesetak, a od 200 bioskopskih prikazivača sada radi manje od šezdeset. Niš, Kragujevac i Novi Sad trenutno nemaju ni jednu pristojnu bioskopsku dvoranu. Država godinama unazad nije uspela da se izbori sa uličnom piraterijom, koja je ozbiljno ugrozila srpsku kinematografiju, a već se razvila internet piraterija, pre svega kao globalni, ali i kao domaći problem. Sa povećanjem protoka internet veza, daunlodovanje filmskih i muzičkih naslova i softvera postalo je dramatično lakše i brže.

Taj svetski problem Srbija ne može da reši, ali može da pokuša da se izbori sa stotinama sajtova koji nude najnovije filmske hitove i srpske titlove za njih. Niko nije ovlašćen da prodaje te naslove, niko od njih nije registrovan, niti plaća poreze i doprinose, pa je prema procenama stručnjaka država izgubila samo po osnovu PDV -a oko 16 miliona evra. Iznos bi bio još veći kada bi se tome dodali i gubici radnih mesta, iznosi zakupa i drugi troškovi svih koji legalno posluju u ovoj delatnosti.

Članovi Grupacije filmskih producenata smatraju da u ovoj situaciji nije na mestu predlog da se ukine Posebno tužilaštvo za visokotehnički kriminal u Beogradu, jer je to korak unazad u borbi protiv internet piraterije. Oni insistiraju da se organizuje Okrugli sto na kome bi učestvovali visoki predstavnici ministarstava policije, pravde i trgovine, kao i predstavnici OEBS -a i USAID – a, čime bi se pokrenula široka kampanja u javnosti i povela odlučnija akcija državnih organa u borbi protiv ulične i internet piraterije. U vezi sa saradnjom sa organizacijama za zaštitu i ostvarivanje kolektivnih prava, članovi Grupacije smatraju da filmska produkcija nema nikakve obaveze prema tim organizacijama.

Za razliku od muzike, gde je veliki broj dela i veliki broj korisnika, u filmskoj produkciji svi reditelji, scenaristi i glumci zaključuju ugovore sa producentima, a ne sa distributerima filmova. Svi prihodi iz ugovora koje sklapaju producenti i distributeri idu na račun producenata, a kako i da li će ih oni dalje raspoređivati, zavisi od klauzula u ugovorima koje su producenti sklopili sa autorima filmskih ostvarenja.

Bez obzira na jasan zajednički stav o ovoj temi, na sastanku je predloženo da se organizuje i zajednički skup distributera, producenata, predstavnika Zavoda za intelektualnu svojinu i organizacija za zaštitu i ostvarivanje kolektivnih prava, kako bi se u potpunosti otklonile sve nedoumice koje se odnose na ovu problematiku.

Leave a Reply