Software

U Delta M upravljanje ljudskim kapitalom uz SAP

Saradnja b4b sa Delta M grupom nastavila sa projektom implementacije modula upravljanja ljudskim kapitalom. U cilju unapređenja rada HR sektora, odnosno poslovnog sistema u celosti, projektom je planiran veliki broj funkcionalnosti modula upravljanja ljudskim kapitalom: Organizaciono upravljanje, Kadrovska administracija, Upravljanje vremenom, Upravljanje obukom i događajima, Razvoj kadrova i Odabir kadrova.

Kompletan projekat je podeljen u dve faze. Prvom fazom, koja je već u toku, implementiraju se podmoduli Organizacionog upravljanja, Kadrovske administracije i Upravljanja vremenom.

Ovim projektom će biti obuhvaćene sve kompanije iz Delta M Grupe, što će omogućiti da se u procesu implementacije kreiraju sveobuhvatna rešenja.

Delta M grupa, jedan od najvećih poslovnih sistema u regionu, u svom sastavu ima preko 40 kompanija.

Leave a Reply