software
Software

U Kini predstavljena Bela knjiga o zaštiti intelektualne svojine

Kineski Vrhovni sud predstavio je studiju o zaštiti intelektualne svojine tokom prošle godine.
Bela knjiga pokazala je da je broj slučajeva povezanih sa zaštitom intelektualne svojine u porastu.

Portparol suda Sun Đungong:

„Aktivno nosimo sa novim problemima u slučajevima zaštite intelektualne svojine i uradili smo studiju o praksi u oblasti zaštite autorskih prava i preventivne zaštite brendova.”

software

Prošle godine Apple je platio 60 miliona US dolara u sudskom sporu sa Šendžen Proview Tehnology povodom iPad robne marke.

Vang Čaung, sudija Vrhovnog suda, kaže da ovaj slučaj osvetljava moguće buduće sporove u zaštiti intelektualne svojine povezane sa inostranstvom.

„Dobro je da imamo konsultacije u ovakvim slučajevima koji mogu da zaštite i balansiraju interese obe strane. U budućnosti ćemo pojačati zaštitu intelektualne svojine u različitim kategorijama i istovremeno pokazati fleksibilnost u balansiranju interesa obe strane u sporu.”

Zvaničnici su obećali da će poboljšati način prikupljanja dokaza u slučajevima vezanim za zaštitu intelektualne svojine.

Leave a Reply