Software

U RGZ-u održana obuka za računarski sistem za Pixel Factory

U prostorijama Republičkog geodetskog zavoda, u okviru projekta IGIS, održana je trodnevna obuka za računarski sistem za Pixel Factory.

Obuka je organizovana od strane AN EADS Company ASTRIUM, a istu je održao predavač Guy Poissonnier. Predavanje je održano sistem administratorima Sektora za informatiku i komunikacije u formi prezentacije. Cilj obuke je bio upoznavanje sa osnovama održavanja sistemskog softvera na kome se izvršava programski paket Pixel Factory (PF).

OS platformu sačinjavaju 11 blade servera i 6 radnih stanica na kojima je operativni sistem RedHat Linux 5.5. U sklopu obuke otklonjeni su i zastoji u instalaciji pratećih aplikacija na radnim stanicama. U saradnji sa predstavnicima Francuskog konzorcijuma IGIS, planiraju se obuke za zaposlene u Republičkom geodetskom zavodu sa ciljem da se obezbedi što kvalitetnija osposobljenost kadrova za samostalno održavanje i pružanje IT podrške u okviru isporučenih kapaciteta IGIS sistema.

Leave a Reply