Software

Unapređenje IT sistema Agrobanke

Agrobanka a.d. Beograd i Asseco SEE zaključili su ugovore o unapređenju, modernizaciji i implementaciji integralnog informacionog sistema Agrobanke, početkom aprila 2010.g. Ovim Ugovorom su obuhvaćena sledeća nova projektna rešenja:

  • „Expirience branch” i „Customer insight”
  • „ASEBA Tezauri Enterprise banking Business Intelligence – Basel II / BI”
  • „Document Management System” Unapređenje postojećih modula
  • „Core Banking Back Office sistema” – PUB2000

Agrobanka je izvršila nabavku najsavremenije računarske i komunikacione opreme (IBM, EMC, Cisco) radi unapređenja i modernizacije postojeće infrastrukture informacionog sistema banke. U realizaciju je uključen projekat virtuelizacije serverske platforme kako na primarnoj, tako i na sekundarnoj lokaciji, kao i implementaciju IP telefonije i kontakt centra.

Realizacija ugovorenih aktivnosti se odvija po planu a ovih dana je realizovana prva faza implementacije koja obuhvata:

  • Instalaciju novog storidža
  • virtuelizacija serverske platforme
  • instalaciju serverske i komunikacione infrastrukture
  • migracija Baze podataka na novu platformu SQL-a

Takođe izvršena je migracija postojećeg projektnog rešenja PUB2000 na novu platformu SQL i Windows. U centrali Banke su implementirani i stavljeni u funkciju IP telefoni. U toku su intezivne aktivnosti na realizaciji preostalih ugovorenih aktivnosti na projektima, kao i aktivnosti na unapređenje komunikacione infrastrukture – WAN mreže.

Efekti koje Agrobanka očekuje implementacijom ugovorenih aktivnosti su unapređenje tehnologije bankarskog poslovanja, efikasniji servis klijenata Banke i smanjenje operativnih troškova. Možemo konstatovati da je samo realizacijom prve faze projekta PUB i implementacijom dela računarske i komunikacione infrastrukture u Data centru postignuta značajna efikasnost u procesiranju i izveštavanju. Obrade koje su trajale i po nekoliko sati sada se izvršavaju za nekoliko minuta. Pun efekat banka će postići realizacijom svih planiranih aktivnosti, a što je po planu predviđeno za prvu polovinu 2011.godine”. Rekao je Mihajlo Radić, Izvršni Direktor Sektora Informacionih Tehnologija

U realizaciji navedenih aktivnosti učestvuju intezivno timovi Asseco SEE i Agrobanke a.d. i angažovano je povremeno ili stalno preko 100 saradnika Agrobanke na svim projektima.

Leave a Reply