Software

Unapređenje lanca snabdevanja Syngente softverom Aldata G.O.L.D.

„SINGENTA“ UVODI ALDATINA REŠENJA ZA POTREBE UPRAVLJANJA SKLADIŠTEM I USAGLAŠAVANJA SA EVROPSKIM PROPISIMA O PRAĆENJU ROBA

Kompanija „Singenta“( Syngenta ), jedan od globalnih lidera u agronomiji i proizvodnji preparata za gajenje i zaštitu bilja, izabrala je softverski paket Aldata G.O.L.D. za upravljanje skladištem, sa ciljem unapređenja operacija svog lanca snabdevanja kroz optimizaciju troškova, unapređenje kvaliteta servisa i praćenje ključnih informacija za funkcionisanje skladišta. Singenta zapošljava preko 21.000 ljudi u više od 90 zemalja a ostvarena prodaja u 2008. godini je prilibližno 11.6 milijardi dolara.

Aldata G.O.L.D. rešenje će biti korišćeno u skladištu kompanije u Sent-Pjeru, u Francuskoj – na njenoj glavnoj lokaciji za proizvodnju preparata za zaštitu biljaka koje koriste uzgajivači. Uz upravljanje skladištem, Aldata G.O.L.D. će obezbediti da svi proizvodi imaju oznake porekla i izvora i da se kontinuirano prate. Od 2012. godine to će biti i zakonom pripisana obaveza u skladu sa evropskim propisom „SEVESO II“ koji ima za cilj poboljšanje bezbednosti mesta koje sadrže velike količine potencijalno opasnih supstanci.

Aldata G.O.L.D. će omogućiti ovom preduzeću da ima potpun uvid u svoje skladište i da ga jednostavno integriše sa svojim postojećim ERP sistemom. Za Singentu je još jedan ključni kriterijum pri kupovini bila mogućnost upotrebe Aldata rešenja na više tržišta. Kompanija razmatra dalje instalacije u brojnim filijalama izvan Francuske.

Stefan Hamej (Stephane Hameau), menadžer logistike u fabrici „Saint-Pierre la Garenne“, kompanije Singenta, obrazložio je: „Izabrali smo rešenje Aldata G.O.L.D. zbog sposobnosti ove kompanije da uvede proverenu tehnologiju u naše poslovanje. Uz to, kompanija je u stanju da ovo rešenje brzo i efikasno integriše sa našim ERP sistemom.“

„Ovaj projekat će odigrati ključnu ulogu u podršci kompaniji Singenta koja tehnologiju sada smešta u samo srce svog poslovanja“, prokomentarisao je Alan Dejvis (Allan Davies), marketing direktor kompanije Aldata. „Isporuka Aldata G.O.L.D rešenja takođe će obezbediti da ova kompanija bude potpuno spremna da ispuni sve neophodne zahteve evropskih zakonskih propisa.“

Leave a Reply