Software

Unapređenje saradnje Vlade Srbije sa kompanijom „Majkrosoft“

Vlada Republike Srbije saopštila je danas da su predstavnici Vlade i delegacije korporacije „Majkrosoft“ razmatrali pravce buduće saradnje i postigli dogovor o načinima za uređenje međusobnih odnosa.

Osnovu saradnje činiće centralni ugovor između Vlade i te korporacije, koji se bazira na prepoznatim potrebama Vlade za softverskim programima koji će biti korišćeni u svakodnevnom radu državne administracije, uz puno uvažavanje softverske infrastrukture koja je trenutno u upotrebi u njenim određenim institucijama.

Vlada je nakon obavljenih analiza ocenila da ovakav pristup obezbeđuje ostvarivanje dodatnih ušteda u budžetu, dalju optimizaciju infrastrukturnih kapaciteta, podizanje tehnološkog nivoa informacionih sistema i stvaranje neophodnih uslova za razvoj modernih elektronskih servisa namenjenih građanima i privredi.

Istovremeno, partnerski odnos sa jednim od lidera na svetskom tržištu informaciono-komunikacionih tehnologija imaće brojne pozitivne efekte na razvoj lokalne ekonomije i domaće softverske industrije, kao i na stvaranje pozitivnih uslova za ulaganja drugih stranih investitora, navodi se u saopštenju.

Leave a Reply