Software

Univerzitet u Budimpešti prešao na SAP ERP rešenje

Centralnoevropski Univerzitet (CEU) u Budimpešti sa svojih 13 odeljenja, raznim istraživačkim centrima i širokom lepezom obrazovnih programa može se uporediti sa velikom firmom. Da bi se ispratio sve veći broj administrativnih poslova, univerzitetski administrativni organi su se odlučili na uvođenje poslovnog softvera visokih performansi.

S&T Mađarska je postao univerzitetski partner pri implementaciji, doprinoseći svoje 15-godišnje iskustvo u sprovođenju SAP projekata. „Naš cilj je da povećamo efikasnost univerziteta“, kaže finansijski direktor ovog univerziteta, Mark Kiss. Počev od avgusta 2010, više od 100 administrativnih radnika pri univerzitetu radi na SAP ERP 6.0. sistemu.

Finansije, nabavka, popis, upravljanje sredstvima i rukovođenje projektima mogu biti centralno koordinisani pomoću ovog rešenja. Biblioteka i studentski dom će takođe biti priključeni na sistem, obezbeđujući kvalitetnije informacije i praveći funkcije poput veza između studenata kao i, po prvi put, učenje preko Interneta.

Leave a Reply