Razvoj aplikacija · Software

Upravljanje projektima upotrebom softverskih sistema

U Privrednoj komori Beograda 22.02.2008. godine održan je besplatni jednodnevni seminar na temu UPRAVLJANJE PROJEKTIMA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKIH SISTEMA.

Učesnici na seminaru imali su priliku da se upoznaju sa sledečim temama:

  • Prikazi slučajeva (case studies) upravljanja projektima primenom softverskih paketa
  • Upravljanje projektima prema PMI. (Project Management Institute).
  • Sličnosti i razlike u procesu planiranja i upravljanja projetima primenom softverskih paketa Microsoft Project i Primavera Project Planner.
  • Osnovni principi i karakteristike rada u softverskim paketima za upravljanje projektima
  • Pojam upravljanja projektima
  • Savremene metode i tehnike upravljanja projektima

Predavač: mr Darko Plamenac, dipl. inž. građ.
Organizator: Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta

Nakon ovog jednodnevnog instruktivnog seminara, Privredna komora Beograda će organizovati i višednevne napredne kurseve sa radionicama (workshops) na kojima će učesnici sami, na računaru, uz pomoć predavača, obrađivati primer upravljanja projektom primenom jednog od softverskih paketa.

Leave a Reply