Software

Upravni odbor Projekta “Novi katastarski informacioni sistem”

Šesti sastanak Upravnog odbora Projekta “Novi katastarski informacioni sistem” održan je u Republičkom geodetskom zavodu 24.04.2009. godine

Na dnevnom redu su bile četiri tačke:
1. Trenutna situacija na projektu, pojašnjenje i status
2. Alfa/Beta testiranje i prihvatanje
3. Migracija i pitanja o podacima
4. Ažurirani raspored projekta

Sastanku Upravnog odbora su prisustvovali:

*

Nenad Tesla, dipl.geod.inž. – direktor Republičkog geodetskog zavoda
*

Saša Đurović, dipl.geod.inž. – pomoćnik direktora Sektora za informatiku i komunikacije
*

Desanka Popović, dipl.geod.inž. – pomoćnik direktora Sektora za katastar nepokretnosti
*

Dragan Stokić – direktor, Simens IT Solution and Services
*

Srđan Lukić – direktor prodaje, Simens IT Solution and Services
*

Marcus Scheiber – direktor MS. Gis
*

Miroslav Janev – menadžer projekta ispred izvođača
*

Marko Branković – predstavnik Simensa
*

Dragan Pavlović – rukovodilac PIU tima
*

Ljubiša Cvetković – saradnik u PIU timu

Doneti su sledeći zaključci:
1. 09. aprila 2009. godine izvođač je instalirao sistem koji sadrži 8+1 komponentu od ukupno 13.
2. Izbeći korišćenje izraza koji nisu definisani ugovorom kao npr. ″beta kandidat″.
3. Republički geodetski zavod će maksimalno izaći u susret izvođaču u svim aktivnostima da bi se Projekat što pre uspešno završio.
4. U saradnji sa RGZ-om, izvođač će usaglasiti svoj odgovor na pismo upozorenja RGZ-a u skladu sa diskusijom vođenom na ovom sastanku Upravnog odbora.
5. Izvođač će do utorka 28. aprila 2009. godine dostaviti predlog dopunjenog plana projekata u saradnji sa RGZ-om.
6. Izvođač će do utorka 28. aprila 2009. godine dostaviti neophodnu dokumentaciju za usaglašavanje ugovora sa aneksom istog.

Sledeći sastanak Upravnog odbora zakazan je za 29. april 2009. godine.

Leave a Reply