Software

Uvodjenje SAP Funds Management modula u PTT Srbija

JP PTT saobraćaja Srbija i S&T Serbia su uspešno završili pionirski projekat implementacije SAP modula Upravljanja budžetom (SAP Funds Management) u Republici Srbiji, čime je znatno unapređena funkcionalnost celokupnog SAP rešenja u JP PTT saobraćaja Srbija i obezbeđeno planiranje i praćenje realizacije budžeta u okviru integrisanog informacionog PostSAP sistema, a u skladu sa planom poslovanja usvojenim od strane Vlade Republike Srbije, i omogućeno praćenje realizacije plana poslovanja na dnevnom nivou i uvođenje potpunih, sistemskih, kontrola te realizacije.

Implementacijom ovog rešenja, SAP konsultantski tim S&T Serbia je još jednom pokazao visok nivo ekspertize, potpunu posvećenost klijentu i sposobnost da i kompleksne projekte isporuči u roku. Visok nivo stručnosti i nemerljiv trud SAP ključnih korisnika JP PTT saobraćaja Srbija pozitivno su uticali na kvalitet rešenja i brzinu implementacije. Standardne funkcionalosti modula Upravljanja budžetom, dopunjene su i dodatnim funkcionalnostima, razvijenim od strane konsultantskog tima S&T Serbia, čime je omogućen viši kvalitet izveštavanja i praćenje realizacije plana poslovanja koristeći i bruto i neto princip.

Implementacija ovog rešenja je bila puna izazova:

  • Kompleksna organizaciona struktura budžeta u JP PTT saobraćaja Srbija (podela na više funkcionalnih budžeta i budžeta radnih jedinica i kontrola raspoloživosti po budžetskim stavkama različitih fond centara)
  • Zakonom o javnim nabavkama je predviđeno praćenje plana nabavki po neto vrednostima dok je Zakonom o Budžetu predviđeno praćenje izdataka i priliva po bruto vrednostima. Implementirano rešenje je moralo omogućiti kontrolu raspoloživih sredstava po obe vrednosti.
  • Kratak rok, realno za osam meseci, uraditi implementaciju , definisati budžetsku strukturu i veze sa modulima implementiranim u 1. fazi, prilagoditi postojeće poslovne procedure u skladu sa novim ograničenjima i kontrolama upravljanja budžetima, i rekonstruisati postojeće podatke u sistemu da budu primenljivi za buduće korišćenje , ali i da postojeći podaci u sistemu budu u skladu sa novo implementiranim kontrolama upravljanja budžetima

Benefiti za korisnika:

  • Integrisano praćenje izdataka po budžetskim pozicijama
  • Kontrolisana nabavka na osnovu kontrole raspoloživosti budžeta
  • Poboljšano planiranje i izrada budžeta zasnovano na integrisanosti sa realnim logističkim i finansijskim podacima
  • Trenutna raspoloživost podataka kroz ceo informacioni sistem
  • Efikasnije donošenje odluka
  • Brže i preciznije izveštavanje o pregledu i upotrebi budžeta

Leave a Reply