Software

Važnost ERP-a u donošenju poslovnih odluka

Kompanija SAOP doo iz Novog Sada je u Nišu i Novom Sadu u saradnji sa Regionalnim privrednim komorama organizovala poslovno edukativni skup na temu »Pravovremenim informacijama do pravih poslovnih odluka« i uz najnovije IT trendove u poslovanju predstavila svoja informaciona rešenja iCenter.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 97,8% srpskih preduzeća koriste računar u svom poslovanju, a prema anketi samo 11,5% njih koristi ERP (engl. Enterprise Resource Planning – planiranje resursa u korporacijama) sistem. Iako je domaći rast IT investicija i zapošljavanja IT stručnjaka u porastu, još smo daleko ispod proseka razvijenih zemalja što stvara uslove za “odliv mozgova”.

U procesu prilagođavanja zahtevima tržišta, srpska se preduzeća sa postojećim poslovnim rešenjima često nalaze u situaciji da do pravih informacija dolaze teško ili nedovoljno brzo. Tako zatvaraju sebi mogućnost brzog prilagođavanja i adekvatnog odgovora na zahteve koje dobijaju sa tržišta. Mr. Arijan Avramov, Šef Službe za plan i analizu Regionalne privredne komore Novi Sad, rekao je da “Regionalna privredna komora Novi Sad kroz ovakve edukacije svojih članica nastoji da radi na obezbeđenju najboljih mogućnih uslova u funkciji unapređenja biznisa. Ovaj put smo u saradnji sa kompanijom SAOP iz Novog Sada uspešno predstavili savremene informacione sisteme i prednosti korišćenja istih u procesu donošenja pravih poslovnih odluka”.

Šta sve donosi ERP? Savremeni ERP sistemi su informaciona rešenja, koja preduzećima omogućavaju vođenje poslovanja. iCenter je modularan ERP sistem koji pokriva sve oblasti poslovanja: od knjigovodstva, finansija, trgovine, sevisne delatnosti i proizvodnje. Omogućava kvalitetno izveštavanje i analize, dokumentacioni sistem i sigurnosni sistem na najvišem nivou, dok domaći stručnjaci brinu o praćenju zakonodavstva i svim promenama. Svi podaci su međusobno povezani, uvek ažurni i tačni.

Jedna od najzanimljivijih karakteristika iCenter-a je svakako mogućnost aktivnog “real time” obaveštavanja putem e-mail-a ili SMS-a o važnim promenama u poslovanju npr. o dužnicima, o dospelim obavezama, o isteku ugovora itd. Uz obračun plata iCenter omogućuje i veliku integrisanost sa modulom za kadrovsku evidenciju gde se podaci za obračun automatski povlače skupa sa sistemom za registraciju radnog vremena. Automatska je i priprema svih refundacija i drugih ličnih primanja, obrazaca za Poresku upravu, obrada obrazaca M-4/M-8, veza sa platnim prometom je direktna, a pored svega i mogućnost samostalnog sastavljanja formula za obračun i kreiranja svih template-a (Ugovori o radu, Rešenja za godišnji odmor…).

Prema istraživanju Panorama consulting 2012 efekti uspešno implementiranog ERP-a su mnogobrojni: od poboljšanja usluge korisnicima, smanjenja zaliha, smanjenja troškova rada, povećanja produktivnosti, do smanjenja troškova nabavke itd. Predstavnik Novosadskog SAOP-a Dejan Kontić je naglasio da će “ERP sistem iCenter ne samo zabeležiti sve poslovne promene, već će ih i na organizovan i sistematičan način prikazati u onom obliku koji vam daje mogućnost analize i odlučivanja. Njime ne samo da pratite promene u poslovanje nego vam daje mogučnost da stvarate promene u poslovanju, da bi mogli pravovremeno odreagovati i postići uspešan rezultat.”

Kontić je posebno istakao da je ERP dobar onoliko koliko je dobra podrška: “Podrška je ključna komponenta uspešne saradnje i poverenja među partnerima a pogotovo kada pričamo o poslovnim rešenjima koja mogu biti kritična za poslovanje preduzeća. U istraživanju koje nad korisnicima programa sprovodi u svetu vodeća kompanija za istraživanje tržišta, TNS Global Market Research, naša podrška korisnicima iCenter-a je ocenjena kao odlična i već treću godinu zaredom ocenom premašujemo svetski prosek Gold Partnera kompanije Microsoft.”

Leave a Reply