Software

VII Međunarodno takmičenje HARDVER i SOFTVER HiS 2011

VII Međunarodno takmičenje HARDVER & SOFTVER H&S 2011 će se održati u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka od 24. do 28. oktobra 2011, u okviru XVI Međunarodnog simpozijuma ENERGETSKA ELEKTRONIKA Ee2011. Takmičenje zajedno organizuju Društvo za Energetsku elektroniku i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada.

VII Međunarodno takmičenje HARDVER & Softver H&S 2011 postaje već tradicionalno takmičenje studenata elektrotehničkih fakulteta iz našeg okruženja. Takmičenje se u Novom Sadu održava u sklopu Međunarodnog simpozijuma Energetske elektronika, a u Banja Luci u okviru simpozijuma INDEL.

Do sada su održana sledeća takmičenja:

  • I Međunarodno takmičenje HARDVER & Softver H&S 2005 je održano u Novom Sadu
  • II Međunarodno takmičenje HARDVER & Softver H&S 2006 je održano u Banja Luci
  • III Međunarodno takmičenje HARDVER & Softver H&S 2007 je održano u Novom Sadu
  • IV Međunarodno takmičenje HARDVER & Softver H&S 2008 je održano u Banja Luci
  • V Međunarodno takmičenje HARDVER & Softver H&S 2009 je održano u Novom Sadu
Finale takmičenja održanog 2009. godine možete pogledati

Leave a Reply