Razvoj aplikacija · Software

Virtuelizacija data centra

U Beogradu je 19. juna održana stručna IT konferencija „Virtuelizacija data centra”. Ovo je druga konferencija sa istom temom u poslednjih 6 meseci pošto je ova tema izuzetno aktuelna i stalno se pojavljuju nova tehnička rešenja, koja kroz tehnike virtuelizacije omogućavaju sve efikasnijie funkcionisanje i sve manje troškove data centra. Organizator konferencije je bila domaća IT kompanija COMING.

Fokus konferencije je bio na VMWARE virtuelizaciji u funkciji podrške kontinuiteta poslovanja i fleksibilnosti rešenja u slučaju kritičnih situacija. Na konferenciji su predstavljena rešenja virtuelicaje desk top okruženja pomoću “tankih klijenata” (thin client uređaja) i VMWARE infrastrukture.

U kompaniji COMING je razvijeno rešenje “All-in-One Datacenter” i ono je korišćeno za sve demonstracije virtuelizovanih rešenja.

Leave a Reply