Software · Zanimljivosti

Više Windows-a nego automobila!

Broj personalnih računara pod svim verzijama “Windows“-a, korisničkog programa, trebalo bi da se do juna sledeće godine 2008., poveća na milijardu na svetskom nivoi i na taj način premaši ukupan broj automobila.

Microsoft je prodao 60 miliona licenci za najnoviji korisnički operativni sistem Windows Vista od njegovog lansiranja na svetsko tržište 8.novembra 2006.godine, odnosno 20 miliona od sredine maja tekuće godine.

Microsoft najavljuje ulaganje i u druge oblasti poslovanja koje se razlikuju od njegovog glavnog usmerenja, a to su: objavljivanje reklama, proizvodnja perifernih uređaja i razvoj video igrica.

Leave a Reply