Software

Microsoft predstavio Visual Studio LightSwitch

Da bi se odgovorilo na potrebe za razvojem ovih poslovnih aplikacija, Microsoft je predstavio Visual Studio LightSwitch. LightSwitch aplikacije koriste moderne .NET tehnologije i prenose ih na nivo apstrakcije koji je optimizovan za upravljanje podacima i njihovo manipulisanje. LightSwitch omogućava brzu izradu aplikacija koje se oslanjaju na rad sa podacima, korišćenjem vizuelnih elemenata.

U širem smislu, LightSwitch predstavlja novo izdanje Visual Studio-a, koje uključuje posebne Visual C# i Visual Basic .NET tipove projekata, kao i jedinstvene dizajnere.

Više o Microsoft Visual Studio 2010 LightSwitch-u možete pročitati ovde.

Leave a Reply