Software

Volksbank Srbija migrira sa Midasa na Antegra “core” bankarski sistem

Banka Volksbank a.d. Beograd je donela odluku da pređe sa Midas „core banking” sistema na Banking Intranet sistem Antegre, članice Asseco SEE.

Projekat obuhvata instalaciju testnog sistema koja će po planu biti završena do kraja juna, kao i kompletan transfer na novi sistem do kraja septembra 2009. godine. Banka je do sada koristila Midas banakarski sistem a Antegrin bankarski sistem će unaprediti domaće platno poslovanje, poslovanje sa karticama i kreditima kao i interfejs za komunikaciju sa Midasom.

Takođe, biće obezbeđena i konsolidacija podataka iz Midas sistema sa Antegrinim Banking Intranet sistemom, kao i ostalim aplikacijama koje se koriste u Banci.

IT strategija Banke za 2009. godinu, uključuje procenu trenutne “core banking” arhitekture u odnosu na buduće ciljeve:

  • Pojednostavljenje procesa u „back-officeu”
  • Povećanje fleksibilnosti u razvoju proizvoda i skraćivanje „time-to-market” ciklusa za bankarske proizvode i usluge
  • Balansiranje standardizacije i fleksibilnosti „back-office” funkcionalnosti i procesa
  • Standardizacija proizvoda i usluga Banke

Antegrin softver će ispuniti sve projektovane ciljeve migracije, smanjiti kompleksnost IT strukture, administracije i gledano dugoročno, značajno umanjiti troškove održavanja.

Leave a Reply