Software

Web aplikacija ATutor i na srpskom jeziku

Program ATutor, koji služi za učenje na daljinu, a razvijen je na Univerzitetu u Torontu dobio je zlatnu nagradu konzorcijuma IMS. Konzorcijum IMS definiše standarde za učenje na daljinu kao i za pristupačnost sistema za učenje na daljinu za osobe sa invaliditetom.

Program ATutor je web aplikacijakoji služi za kreiranje edukativnog sadržaja, upravljanje kursevima, kreiranje testova i upitnika. Program je napravljen od jezgra i modula. Moduli omogućavaju kreiranje edukativnih blogova, foruma, članaka, kurseva, definisanje grupa i sl. ATutor je pravljen po kriterijumima koji omogućavaju osobama sa invaliditetom da ga uspešno koriste. Poseban akcenat je dat adaptibilnosti programa,tako da se može koristiti i u situacijama kada je potrebno da njegov izgled bude veoma jednostavan, npr. u radu sa osobama sa poremećajima u mentalnom razvoju.

Program ATutor je slobodan softver, preveden je na srpski i postoji detaljan priručnik na srpskom jeziku, koji je napisan u Linux centru iz Beograda. ATutor je u početku upotrebe u Srbiji i koristi ga nekoliko nevladinih organizacija. Program se može koristiti na Internetu kao edukativni sajt za učenje na daljinu, na lokalnom kompjuteru, kao i u unutrašnjoj mreži npr. uškolama, preduzećima ili lokalnoj samoupravi.

Sajt programa je www.atutor.ca

Leave a Reply