Razvoj aplikacija · Software

Windows Azure platforma

Windows Azure Platform  je internet orijentisana cloud uslužna platforma bazirana na intenzivnom korišćenju resursa Microsoft data centara, koji pružaju korisniku „cloud operativni sistem“ i skup alatki za razvoj, koje mogu biti korišćene na različite načine.

Windows Azure Platform je fleksibilna i interoperabilna platforma  pogodna za pisanje, kako potpuno novih cloud orijentisanih aplikacija, tako i već postojećih rešenja kojima je moguće dodati cloud „notu“.

Pre nego što saznate šta je Windows Azure konkretno, potrebno je sagledati stvari na drugi način i steći sliku o prednostima koje sama platforma donosi iz ugla jednog programera.

Orijentacija na kodiranje umesto na upravljanje harverom. Windows Azure platforma pruža jednostavan i upravljiv način pristupa mašinama, prostoru na rekovima, svičevima, kao i gotovo instantnu povezanost, što je potpuno suprotno tradicinalnom modelu razvoja aplikacija gde je dobar deo vremena uzaludno trošen na usklađivanje sa hardverskom strukturom. Koristeći Windows Azure, programer više vremena posvećuje samoj aplikaciji.

Orijentacija na pisanje aplikacije umesto na njenu distribuciju. Azure umnogome automatizuje procese podešavanja i distribuiranja aplikacija. Aplikaciju je moguće pokrenuti direktno iz Visual Studija, sa komandne linije ili pak preko Windows Azure Management portala. Suprotno od tradicionalnog modela razvoja programa, nije potrebno baviti se instalacijom aplikacija ili rešenja na fizičkim mašinama, koristiti FTP server za postavljanje ili sinhronizovati produkcioni server sa ostalim mašinama. Kao što je već naglašeno, više vremena ostaje za razvijanje same aplikacije.

“Ogradite” Vaše projekte od ostalih. Kada distribuirate vašu aplikaciju na Windows Azure platformu, Vaša aplikacija je izolovana kako od Vaših drugih aplikacija koje ste distribuirali, tako i od drugih aplikacija na Azure platformi.
Upravljajte količinom resursa koje Vaša aplikacija koristi. Većina aplikacija suočava se sa problemom velikog broja korisnika i promenljive količine saobraćaja. Kod aplikacija kao što su društvene mreže, mogućnost adaptacije količine resursa na količinu saobraćaja je od ključnog značaja. Međutim, kod tradicionalnog modela razvoja aplikacija, ovakva mogućnost kontrole i upravljanja resursima nije bila moguća. Nasuprot tome, Windows Azure platforma je razvijana da Vam omogući da brzo i lako dodate ili oduzmete instance vaše aplikacije bez ikakvog dodatnog posla oko hardvera.
Osigurajte da Vaša aplikacija bude uvek dostupna. Windows Azure platforma Vam omogućuje da Vaša aplikacija bude dostupna čak i u slučajevima ažuriranja softvera i hardvera.

Za više informacija pogledajte:  http://www.microsoft.com/windowsazure/

Leave a Reply