Software

Windows Mail 7

Elektronska pošta je brzo, jeftino i praktično sredstvo komunikacije i u današnje jevrijeme je gotovo sramotno da nemate adresu elektronske pošte. E-mail klijenti pod imenom Outlook Express već dugo vremena dolazi u besplatnoj verziji zajedno da Windows operativnim sistemom, a Windows Vista donosi Windows Mail 7, što je zapravo preuređeni Outlook Express. On omogućava primanje i slanje poruka te čitanje poruka sa diskusionim grupama (news group). Ako imate adresu elektronske pošte, ili nekoliko njih, Windows Mail vam može bolje nego ikad pomoći u radu s računima za elektronsku poštu, porukama i kontaktima.

Windows Mail zapravo je Outlook Express u novom ruhu. Iako im je princip rada isti, oni nisu jednaki. Windows Mail uključuje funkcije pomoću kojih možete smanjiti rizike I uživati u brojnim prednostima e-maila, a ima mnogo bolje filtriranje neželjene pošte. Umjesto da poruke smješta u jednu veliku bazu podataka, sada ih pohranjuje na tvrdi disk kao pojedinačne datoteke, što omogućava brzo pretraživanje.

Windows Mail takođe pruža veću fleksibilnost u slaganju rasporeda prozora. Tako, sada možete kontrolisati koji će prozori biti vidljivi, koliko će biti veliki, te koji će se stupci pojavljivati na popisu poruka. Upotrebom opcije View – Layout možete sakriti ili prikazati alatnu traku popis mapa, statusnu traku dr.

U dijaloškom okviru jednostavno uklonite oznake za potvrdu pored elemenata prozora koji vam nisu potrebni. Opcija View – Layout takođe omogućava da zadate gdje će se pojavljivati okno za pregled (ispod popisa poruka ili desno od njega). Windows Mail omogućava vam da odlučite koji će se stupci prikazivati u popisu.Npr. ukoliko ne koristite stupac Flag, možete ga sakriti, ostavljajući tako više prostora za druge stupce.

Cijena: besplatan (dolazi s Windows Vistom)

Leave a Reply