Software

Xerox poklanja dva besplatna softverska paketa za štampu

Xerox je predstavio dva besplatna softvera za štampu: Xerox Global Print Driver (X-GPD) i Xerox Mobile Express Driver (X-MED) sa namerom da poslovnim korisnicima olakša korištenje štampača i multifunkcijskih uređaja

Xerox Global Print Driver (X-GPD) je namenjen mrežnim administratorima i uveliko olakšava mrežnu štampu. Implementacijom tog softvera svi kompjuteri u mreži dobivaju iste kontrole za ispis – bez obzira na proizvođača – što omogućuje lakšu komunikaciju i edukaciju. Dodatno, softver olakšava instalaciju novih softvera za štampanje i dozvoljava personalizaciju postavki za svaki od računar na mreži.

Xerox Mobile Express Driver (X-MED) je besplatan softver namenjen korisnicima u pokretu. Kroz jednostavan interfejs, Mobile Express Driver automatski identifikuje uređaje za štampu koji su u mreži i dozvoljava štampu bez dodatne instalacije softvera.

To omogućuje lako kretanje iz jedne mreže u drugu. Softver takođe pamti postavke štampe i stvara uštede u papiru N-Up štampanjem koji dozvoljava ispis više stranica na jednom listu papira.

Oba softvera su kompatibilna sa Microsoft Windows XP, Windows Vista, Server 2003 i Server 2008.

Softveri su već sada dostupni besplatno na stranicama www.xerox.com/mobile i www.xerox.com/global

Leave a Reply