Software

Zajednički poduhvat S&T-a i Univeziteta Sent Galena

Saradnja između IMG, savetodvnog organka S&T grupe, i Instituta za informacioni menadžment (IWI) na Univerzitetu Sent Galena u Švajcarskoj je dovela do postavljanja novih ciljeva. Njihova buduća saradnja će biti usredsređena na unapređenje poslovanja.

„Partnerstvo obuhvata rad na naučnim radovima i disertacijama, organizaciju zajedničkih seminara i studija za klijente, kao i aktivnosti za tehničke direktore i događaje vezane za zapošljavanje novih lica“, objašnjava Georg Komornyik, menadžer za poslovna rešenja u S&T-u. S&T i Univerzitet Sent Galena će takođe raditi na zajedničkim istraživačkim i konsultantskim projektima.

Leave a Reply