Software

Završen projekat ActSap u Actavisu

Kompanija b4b od početka septembra 2010 nalazi se u produkcionom radu u kompaniji Actavis d.o.o., iz Beograda na projektu ActSap. Implementirani su sledeći SAP moduli: prodaja i distribucija, nabavka i magacinsko poslovanje, finansije i upravljačko računovodstvo. Po strogim zahtevima poslovanja u farmaceutskoj industriji, urađena je i validacija implementacije.

Projekat ActSAP je urađen na bazi implementacije SAP-a u kompaniji Zdravlje (Actavis Leskovac). Posebno je posvećena pažnja glatkom odvijanju procesa u međukompanijskom poslovanju delova sistema Actavis-a, kao i zadovoljenju svih zahteva za izveštavanjem, od operativnog nivoa rada do izveštaja za rukovodioce na najvišem nivou kompanije. Isto tako, maksimalno su ispoštovani i zahtevi lokalne zakonske regulative – pomenimo samo tzv. KEPU kao i kontrolnike uvoza i izvoza.

Leave a Reply