E-servisi · Software

Završena prva faza uvođenja ORACLE aplikacija u preduzeća i institucije čiji je osnivač grad Beograd

Pomoćnik gradonačelnika Živorad Anđelković i direktor Agencije za investicije i stanovanje Marko Blagojević prisustvovali su danas u Skupštini grada prijemu povodom završetka prve faze projekta uvođenja ORACLE finansijsko-poslovnih aplikacija u javna komunalna i javna preduzeća, kao i zdravstvene institucije čiji je osnivač grad Beograd.

Prva faza projekta podrazumeva izradu jedinstvenog šablona za entitete javnog sektora, to jest izradu rešenja na osnovu standardnog ORACLE aplikativnog softvera koji će se koristiti u svim oblastima javnog sektora. Šablon je opšteprihvaćeno rešenje za višekratnu upotrebu, a primenjivaće se uz minimalan stepen prilagođavanja.

Direktor ORACLE Srbija, Crna Gora i Bugarska Klod Kolarov istakao je da je ovo prvi korak uvođenja novog sistema, a u sledćoj fazi taj će sistem biti implementiran u svakom preduzeću pojedinačno.

– Naredne godine ovaj projekat ćemo započeti u „Beogradskim elektranama” i u drugim preduzećima koja su u skladu sa svojim mogućnostima i planovima odlučila da u sledećih 12 meseci počnu njegovo uvođenje. Gradska uprava se opredelila za ovaj korak zato što je to mogućnost da sva ova preduzeća po prvi put standardizuju svoje poslovanje iz oblasti finansijskog menadžmenta, upravljanja kadrovima i pokretnim i nepokretnim dobrima. Tako će u poslednjoj fazi projekta moći da se napravi konsolidacija svih sistema na nivou Gradske uprave i da se jednim klikom miša  dobiju podaci o radu svih tih preduzeća pojedinačno – precizirao je Kolarov.

Program menadžer projekta Vesna Matejić rekla je da je to program koji u sebi sadrži pet projekata i da će nakon prve faze uslediti realizacija pilot rešenja u „Beogradskim elektranama”, zatim Gradskom saobraćajnom preduzeću „Beograd”, izrada zajedničkog rešenja za ustanove zdravstva i pilot projekat u KBC „Zemun”.

Osim predstavnika grada i Kompanije ORACLE, prijemu su prisustvovali i predstavnici javnih komunalnih i javnih preduzeća, kao i predstavnici institucija grada koje su uključene u ovaj projekat.

Leave a Reply