Tag Archives: 3D štampani model

Predstavljamo najveći 3D štampani model San Franciska

Najveći 3D štampani model San Franciska sadrži više od 115 blokova, obuhvatajući finansijske i tržišne okruge a napravljen je prvenstveno kao potpora urbanističkom razvoju i veoma brzim promenama u jednom delu grada. Model treba da pomogne kod urbanističkog planiranja i donošenja građevinskih odluka na osnovu boljeg razumevanja fizičkog aspekta, koji se daleko bolje može sagledati 3D
Read the full article…