Tag Archives: analogni signal

Novi Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristup multipleksu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu, koji je objavljen u Službenom glasniku RS od 18. avgusta 2014. godine. Pravilnik detaljno uređuje tehničke uslove i dinamiku procesa prelaska na digitalno emitovanje TV programa. Njim se utvrđuje raspored radio-frekvencijskih kanala po zonama raspodele
Read the full article…