Categories
Mobile

Sony prodaje Gracenote servis

Američki ogranak kompanije Sony odlučio je da se oslobodi servisa Gracenote, koji skladišti metapodatke o muzici, i proda ga medijskom konglomeratu Tribune za 170 miliona dolara. Gracenote je velika baza podataka o muzičkim delima koju koriste mnogi servisi za stream-ovanje sadržaja, mobilne aplikacije i multimedijalni sistemi u automobilima. Najpoznatiji među njima su Spotify i Appleovi servisi.

sony-e

Dnevno  Gracenot baza beleži čak 550 miliona pretraga, gde se pretražuju metapodaci za oko 180 miliona muzičkih numera. Novi vlasnik planira Gracenote da uklopi u svoj servis Tribune Media Service koji sadrži bazu filmova i televizijskih emisija, a koristili su je do sada kablovski operateri i razni programski vodiči.

Categories
E-servisi

APR nudi besplatna registracija i ažuriranje e-kontakt podataka privrednih subjekata

Agencija za privredne registre od 1. maja 2013. godine pruža mogućnost da privredni subjekti registruju elektronsku adresu za prijem pošte, internet adresu i svoje kontakt podatke bez plaćanja naknade. Ovi podaci biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici APR-a, uz ostale registrovane podatke o privrednom društvu ili preduzetniku.

Besplatna registracija i promena navedenih podataka omogućena je na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik“ br. 39/ 2013, od 30.04.2013).

apr-sajt

Da bi APR registrovala ove podatke, privredni subjekti treba da unesu svoje podatke o elektronskoj adresi za prijem pošte, internet adresi i kontakt telefone u registracionu prijavu za osnivanje ili naknadno, kroz upis ili promenu drugih podataka, a Agencija će ih besplatno registrovati i objaviti na svojoj internet stranici, na linku Pretraga podataka.

Registracijom elektronske adrese za prijem pošte biće olakšana komunikacija između Agencije i privrednih subjekata u toku samog postupka obrade predmeta, a ovi podaci poslužiće i za kreiranje novih elektronskih servisa zahvaljujući kojima će privrednicima biti omogućeno da i sami promene određene podatke, bez podnošenja registracione prijave na šalteru APR-a.

Ovo predstavlja i korak ka uspostavljanju elektronske registracije za koju se Agencija za privredne registre ubrzano priprema, stvarajući uslove za njegovu skorašnju primenu.

Categories
Događaji

Studenti uz podršku Asseco SEE sami kreirali bazu podataka za Career Days

Tri studenta beogradskog Elektrotehničkog fakulteta, uz podršku i nadzor stručnjaka iz kompanije Asseco SEE, za mesec i po dana samostalno su kreirali bazu podataka – specijalizovani veb portal na kome će studenti završnih godina i mladi nezaposleni u okviru manifestacije Career Days, moći da ostave svoje biografije i tako olakšaju potencijalnim poslodavcima da ih upoznaju i pozovu na razgovor. 

career

Na manifestaciji Career Days, koja počinje sutra, 20. marta, i trajaće do 05. aprila, zahvaljujući novoj bazi na www.careerdays.rs biće značajno olakšano ne samo ostavljanje biografija i pregledanje profila kandidata, već će nezaposleni lakše moći i da pogledaju ponudu poslova koje nude kompanije učesnice Career Days.            

“Srbija je prepuna talentovanih devojaka i mladića kojima samo treba pružiti podršku i obezbediti uslove za rad i izvesno je, kao što se pokazalo  i u ovom slučaju, da odlučni rezultati uslede”, izjavila je Slađana Milenković, direktor za ljudske resurse izAsseco SEE i dodala da “i sam Asseco SEE u Srbiji funkcioniše kao kombinacija domaće pameti, visokostručnih znanja, globalnog iskustva i mladalačkog entuzijazma”.

“Tri mentora i HR tim koje smo dobili u kompaniji pomogli su nam da osmislimo koncept, a zatim i da realizujemo tu ideju. Na početku su nam pomagali više, a zatim, kako je projekat odmicao, radili smo sve više samostalno”, rekao je Matija Trenković, student beogradskog Elektrotehničkog fakulteta, koji je zajedno sa svojim kolegama Nenadom Stamenićem i Tahirom Slezovićem, kreirao bazu podataka za predstojećiCareer Days.

Manifestacija Career Days u organizaciji studentske organizacije AIESEC održava se već 19 godina, a cilj joj je da stvori uslove da mladi nezaposleni ljudi na najlakši, najbrži i najefikasniji način stupe u kontakt sa poslodavcima i iskoriste priliku da se zaposle. Kompanija Asseco SEE, koja je ove godine razvojni partner, uspešno sarađuje sa manifestacijom već duži niz godina.

Categories
Internet

Proverite na Internet servisu ko je pravi vlasnik stana pre nego što ga kupite

Novi  Internet servis Republičkog geodetskog zavoda (RGZ),  nudi građanima mogućnost da  saznaju ko je pravi vlasnik stana. Servis “KnWeb” nudi pretraživanje iz centralne baze podataka katastra nepokretnosti Srbije i javno je dostupan na adresi
http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/PublicAccess.aspx
pretraživanje je potrebno da  građanin zna: ime opštine, ime katastarske opštine i broj katastarske parcele ili zna adresu i kućni broj nepokretnosti za koju je zainteresovan.

Na  osnovu ovih podataka   može da se sazna ime, prezime i adresu vlasnika nepokretnosti. Nenad Tesla, direktor  Republičkog   geodetskog zavoda  kaže  da je ovaj servis pokrenut kako  bi   se sprečile  zloupotrebe i  opasnosti da građanin kupi stan od osobe koja nije vlasnik.

rgz

On je  naglasio da  građani treba da obrate pažnju na datum ažurnosti podatka, jer se radi o  pilot projektu servisu  i pozvao građane da ukažu na eventualne greške u bazi podataka. Od ovog servisa koristi će imati i državni organi i organi lokalne samouprave  jer će moći da  vide sve podatke koji se tiču neke nepokretnosti, kao što su:  površina, teren, hipoteka, iznos, sklopljen ugovor itd.

Categories
E-servisi

Baza biometrijskih podataka o strancima u Rusiji

U Rusiji se stvara baza biometrijskih podataka o strancima. O ukazu, koji je 17. januara potpisao premijer Dmitrij Medvedev, se može saznati na zvaničnom sajtu vlade Ruske Federacije (www.government.ru).

Baza će sadržati podatke o poslovnoj aktivnosti stranih državljana, otiske prstiju i fotografije.

rusija
sxc

Categories
E-servisi

Nova opštinska DevInfo baza podataka objavljena na Internetu

Nova opštinska DevInfo baza podataka je objavljena i zaživela je na Internetu. Razvijena zajedno sa Republičkim zavodom za statistiku (RZS), ova baza podataka sadrži 142 socio-ekonomska pokazatelja razvrstana prema rodnim i drugim varijablama za svih 178 opština u Srbiji, i omogućava uvid i analizu višestrukih i značajnih regionalnih dispariteta, kao i praćenje na nacionalnom nivou.

U cilju unapređenja raspoloživosti podataka na opštinskom nivou, razvijena je opštinska DevInfo baza podataka koju RZS ažurira dva puta godišnje. Podaci za svaku od opština prikazani su i kroz opštinske profile, tj. dokumente koji sadrže tabele i grafikone sa podacima iz oblasti stanovništva, ekonomije, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, pravosuđa, saobraćaja i infrastrukture.

„Ova baza sadži sve najbitnije indikatore na osnovu kojih ćemo moći da pratimo razvoj Medveđe, kako u ekonomskom smislu tako i u pogledu toga koliko kao zajednica doprinosimo uključivanju osetljivih gupa, i da li mere i akcije koje sprovodimo doprinose smanjenju siromaštva u sredini u kojoj živimo i radimo. Indikatore i podatke iz baze već koristimo u reviziji strategije održivog razvoja opštine Medveđa“, kaže Dejan Simić, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Medveđa.

Podacima se pristupa preko interaktivne web aplikacije koja omogućava jednostavan pristup sa samo tri klika mišem. Opštine i lokalne ustanove su jednostavnost korištenja aplikacije i već su počeli da koriste podatke u procesu sačinjavanju planova i budžeta, kao i za monitoring.

Ankica Milenković iz opštinska uprave Surdulica kaže da je ova baza veoma korisna za sve u opštinskim upravama. „Laka je za korišćenje i omogućava poređenje stepena razvoja sa drugim opštinama. To će nam puno pomoći, jer ćemo preko baze videti gde zaostajemo u odnosu na druge opštine, pa sa njima možemo da stupimo u kontakt i upoznamo sa njihovom praksom i akcionim planovima na osnovu kojih postižu bolje rezultate od nas. Odlično je i što možemo da se obratimo Zavodu za staitsiku i da dajemo predloge za unapređenje ove baze”, rekla je Ankica Milenković.

Pokazatelji u opštinskoj bazi podataka odabrani su kroz proces konsultacija koji je omogućio predstavnicima opština, resornih ministarstava, kreatora i korisnika podataka da postignu konsenzus o tome koji su podaci najpotrebniji na lokalnom nivou.

DevInfo ima dugu tradiciju u Republici Srbiji. Prvu verziju DevInfo tehnologije, koja se tada zvala ChildInfo, UNICEF je zvanično ponudio Republici Srbiji 2004. godine. Osnovana je Radna grupa za DevInfo na nacionalnom nivou u cilju podrške razvoju i korišćenju ove baze podataka. Prva baza iz 2004. godine bila je fokusirana na praćenje implementacije Nacionalnog plana akcije za decu (NPA) od strane Nacionalnog saveta za prava deteta, kao i Lokalnih planova akcije za decu koji su usvojeni u odabranim opštinama.

Tokom 2006. godine, dve godine nakon direktne podrške UNICEF-a, DevInfo je proglašen za instrument od posebnog interesa za Republiku Srbiju i tako postao deo redovnog programa Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Uspostavljena je jedinica za socijalne indikatore i analizu u okviru Odseka RZS za socijalne standarde i indikatore, čiji se prihvatio zadatka da dalje razvija i održava DevInfo bazu podataka na nacionalnom nivou.

Od 2006. godine DevInfo se koristi za planiranje, razvoj i praćenje realizacije politika:

– pripemu nacionalnih planova Milenijumskih ciljeva razvoja planova i izveštaja o njihovom ostvarivanju

-praćenje realizacije Strategije za smanjenje siromaštva (SSS) i kreiranje godišnjih izveštaja

-reviziju Nacionalnog plana akcije

-izradu studije koja je vodila ka razvoju novog nacionalnog programa za zdravstvenu zaštitu mladih majki i dece

-razvoj nacionalnih strategija (o mladima, Romima, itd) od strane nadležnih ministarstava

-kreiranje baze podataka o rodnoj statistici, koja se koristi za izradu godišnje publikacije pod nazivom „Žene i muškarci u Srbiji”

-UNICEF-ov izveštaj  „Položaj dece u Srbiji”

-razvoj i implementaciju (praćenje) strateških opštinskih planova akcije za decu

-reviziju opštinskih budžetskih izdvajanja  za decu

Bazi podataka i opštinskim profilima može se pristupiti na srpskom i na engleskom jeziku preko veb sajta Republičkog zavoda za statistiku http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite i veb sajta UNICEF-a u Srbiji  http:/www.unicef.org/serbia

Categories
E-servisi

2013. jedinstvena baza podataka sa zdravstvenim dosijeima svih pacijenata u Srbiji

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će zdravstvene ustanove u Srbiji tokom naredne godine biti umrežene i imaće jedinstvenu bazu podataka sa zdravstvenim dosijeima svih pacijenata u zemlji.

Đukić-Dejanović je u intervjuu za današnje izdanje dnevnog lista “Pres” objasnila da će ta baza sadržati sve podatke, analize i rezultate osiguranika, što će zaustaviti ponavljanje procedura, skratiti put do pravovremene zdravstvene zaštite, olakšati lečenje pacijenata, ali i doneti uštede zdravstvenom sistemu.

Prema njenim rečima, elektronska kartoteka je jedan centralizovani softverski sistem u koji će biti umrežene sve zdravstvene ustanove, a sadržaće dosijee svakog pacijenta.

Ona je navela da će se zdravstveni sistem urediti na taj način što će se svako lečiti tamo gde treba, uz ocenu da će zdravstvena kultura biti podignuta na viši nivo.

Categories
Internet Provajderi

Web aplikacija “KnWeb” omogućava pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti u Srbiji

Baza podataka predstavlja centralnu bazu podataka katastra nepokretnosti u Republici Srbiji i formirana je preuzimanjem podatka koji se održavaju u službama za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda.

Važno
Servis je javno dostupan na Internet adresi

http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic

Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine odnosno i preko adrese nepokretnosti (ulica i kućni broj u okviru opštine).

O nepokretnostima je moguće dobiti samo osnovne informacije o nepokretnosti i osnovne informacije i imaocima prava (ime i prezime odnosno naziv pravnog subjekta kao i adresa imaoca prava). Nije moguće pretraživati podatke po matičnim brojevima imaoca prava, niti se ova informacija prikazuje kod pregleda podataka (poštovanje načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

Osnovni cilj jeste da se omogući građanima i pravnim subjektima da izvrše uvid u podatke o nepokretnostima.

Predviđeno je da se omogući i identifikovanje nepokretnosti alatima za prostorno pretraživanje i pregled podataka o nepokretnostima na digitalnom katastarskom planu i ortofotou.

Katastar nepokretnosti jeste javna knjiga koja predstavlja osnovnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima. Katastar nepokretnosti sadrži podatke o zemljištu (naziv katastarske opštine, broj, oblik, površina, način korišćenja, bonitet, katastarska klasa i katastarski prihod katastarske parcele), zgradama, stanovima i poslovnim prostorijama, kao posebnim delovima zgrada (položaj, oblik, površina, način korišćenja, spratnost i sobnost) i drugim građevinskim objektima, kao i podatke o pravima na njima i nosiocima tih prava, teretima i ograničenjima.

U katastar nepokretnosti upisuju se pravo svojine i druga stvarna prava na nepokretnostima, određena obligaciona prava koja se odnose na nepokretnosti, realni tereti i ograničenja u raspolaganju nepokretnostima.

Jedinstveni katastar nepokretnosti podrazumeva da se svi relevantni podaci o nepokretnostima, vlasništvu, objektima i delovima objekata nalaze u jedinstvenoj evidenciji.

Katastar nepokretnosti omogućava razvoj tržišta nepokretnosti, lakše i sigurnije prostorno planiranje, analizu investicionih programa i planova razvoja, kreiranje politike i strateških dokumenata u svim oblastima od opšteg i posebnog državnog i društvenog interesa, uređenje i upravljanje zemljištem u državi kao celini, zaštitu prava svojine zagarantovanu ustavom.

Upisana nepokretnost ima veću tržišnu vrednost. Vlasnik upisane nepokretnosti može svoju nepokretnost dati u zalog i time ostvariti hipotekarni kredit, što je posebno značajno za građane i privrednike. Nakon izvršenog upisa u Katastar nepokretnosti, građanima je omogućeno da svoja prava dokažu na najlakši i najpouzdaniji način, dostavljanjem lista nepokretnosti koji se, kao dokaz, izdaje iz baze podataka katastra nepokretnosti.

Categories
Internet

Test pristup Euromonitor International potrošačkoj bazi podataka

Euromonitor International je vodeći svetski dobavljač sistematskih podataka o globalnom potrošačkom tržištu i prisutan je na međunarodnom tržištu tokom poslednjih 40 godina. Ove nagrađivane baze podataka predstavljaju idealno polazište za ispitivanje:

  • međunarodnog tržišta,
  • država,
  • potrošača u pojedinim državama

Euromonitor International je stvorio baze podataka poštujući potrebe akademskih institucija kojima su neophodne informacije o mnogim državama i brojnim tržištima.

PROBNI PRISTUP BAZI PODATAKA EUROMONITOR INTERNATIONAL
http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Default.aspx
od 15. novembra do 15. decembra 2011.

Euromonitor International pruža:

  • ™ Statistike država i na njima zasnovane statistike o načinu života.
  • ™ Vodeće trendove prema podacima o tržištu i predviđanje kretanja za
  • stotine proizvoda bazirane na višestrukim izveštajima sa strateškog
  • tržišta.
  • ™ Profile i rangiranje vodećih proizvođača na tržištu.
  • ™ Profile vodećih kompanija i strategije uspeha.
  • ™ Informacione resurse neophodne za razvoj preduzeća.
Categories
E-servisi Internet

Jedinstvena lista dužnika u Srbiji na Internetu

Ministarstvo pravde Srbije objavilo je u novom Službenom glasniku Pravilnik o uvođenju jedinstvenog registra izvršnih dužnika, koji će biti dostupan na internetu.

Službeni glasnik Republike Srbije je u broju 77/2011 objavio novi podzakonski propis za sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju – Pravilnik o jedinstvenom registru pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika, koji je ministar pravde usvojio 27. septembra 2011. godine. Predmetni propis je pripremila Radna grupa koju koordinira BEP (USAID Projekta za bolje uslove poslovanja).

Ovim podzakonskim propisom se uređuje vođenje jedinstvenog registra pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika, koga vodi Ministarstvo pravde u obliku javne elektronske baze podataka. Ovaj podzakonski akt sadrži obrazac prijave za upis u Registar izvršnih dužnika (prilog), kao njegov sastavni deo. Pravilnik o jedinstvenom registru pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika stupa na snagu 24. oktobra 2011. godine.

Prilog: Pravilnik o jedinstvenom registru pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika