blockchain

Microsoft najavio inovativni Coco Framework za blockchain tehnologije

• Blockchain je transformativna tehnologija koja pruža mogućnost značajnog umanjenja zastoja u poslovanju, naročito u povezanim poslovnim aktivnostima različitih organizacija.
• Microsoft je posvećen uvođenju blockchain tehnologija u preduzeća. Bliska saradnja sa korisnicima, partnerima i blockchain zajednicom ima za cilj da nastavi da usavršava spremnost ovih tehnologija za široku primenu u poslovanju.
• Coco Framework je osnova za upotrebu blockchain tehnologija u preduzećima, sa fokusom na ključne zahteve poslovanja.