Tag Archives: BSA Softver alijansa

Stopa piraterije u Srbiji 69%!

BSA Softver alijansa objavila je krajem juna ove godine studiju sa podacima o stopama softverske piraterije u svetu, koja uključuje i Srbiju. Prema ovom istraživanju, čak 69 odsto programa instaliranih na računare u našoj zemlji u 2013. godini nije imalo odgovarajuću licencu. Pretvoreni u novac, ovi procenti imaju tržišnu vrednost od 70 miliona američkih dolara.
Read the full article…